Grönt avdrag för solceller, batterier och laddboxar 2021

Report this content

Nu ändras formen för statens subvention till privatpersoner som väljer att investera i bland annat solceller. Under en längre tid har det varit på tapeten att ett “grönt avdrag” ska införas och ersätta det statliga investeringsstödet som togs bort för privatpersoner i början av juli 2020. 

Innan årsskiftet blev det äntligen klart! Investeringsstödet ersätts nu av en skattereduktion enligt samma princip som RUT och ROT-avdrag. Den nya skattereduktionen för grön teknik utgår alltså inte bara för installationsarbetet, utan även för materialkostnaden om de hänger ihop på samma faktura. Från och med nu är det möjligt att göra avdrag på 15 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en solcellsanläggning, respektive 50 procent på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.

Detta gäller för det gröna skatteavdraget

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller.
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi.
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.Precis som med RUT eller ROT gör man avdraget direkt på fakturan istället för att man – som tidigare – ska behöva ligga ute med pengarna i väntan på godkännande av sin ansökan. Pengarna kommer heller inte kunna ta slut, vilket har varit fallet med det tidigare investeringsstödet.

Följande gäller enligt Skatteverket

  • Det gröna skatteavdraget är på 15 procent av kostnaden (inkl. material och arbetskostnad) upp till ett tak på 50.000 kronor per person och år. Det betyder alltså att om två personer gemensamt äger en eller flera fastigheter kan de båda göra ett skatteavdrag på upp till 100.000 kr per år tillsammans.
  • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.→ Till skillnad från ROT-avdrag, gäller det gröna avdraget även för hus som har byggts de senaste fem åren.
  • Det gröna avdraget gäller enbart för fastigheter – därmed solcellsanläggningar – som är anslutna till elnätet.
  • Det gröna avdraget och RUT- och ROT-avdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut inte påverkar varandra.
 

Läs vår fullständiga artikel på: https://www.utellus.se/2020/12/gront-avdrag-for-solceller-batterier-och-laddboxar-2021/

Monica Welander

Pressansvarig
0762076562
monica.welander@peas.com

Utellus grundades 2006 och är ett personligt elbolag med visionen om ett 100% förnybart, hållbart och decentraliserat energisystem. Utellus hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag att producera sin egen solel och erbjuder även batterier för lagring av solenergi och laddboxar till elbilar. Utellus säljer el från vind och sol, 100% märkt med Bra Miljöval, och har under flera år tilldelats utmärkelsen ”Sveriges mest nöjda elkunder” av Svenskt Kvalitetsindex. Bolaget ingår i Peas Industries som har verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Läs mer på www.utellus.se