Nytt nätverk för andelsägd el: Solovindandelsföreningarna vill ha breddad skattereduktion

I juni bildades Solovindandelsföreningarna för att skapa bättre förutsättningar för andelsägd el. Vi som bildar nätverket är några av Sveriges största andelsföreningar: Dala Vindkraft, Kalmarsund vind och sol, Solivind, Telge Energi vind och Västanvind från Göteborg.

Vi vill göra andelsägd sol- och vindel till en del av energiomställningen till ett helt förnybart energisystem. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter till befintliga och nya andelsföreningar samt driva frågan om att bredda skattereduktionen för förnybar energi.

I Sverige finns sedan 2015 en skattereduktion för de som bygger sol- eller vindel på sitt eget tak eller tomt. De som däremot bor i lägenhet och bygger tillsammans på sitt gemensamma tak eller i en sol- eller vindkraftspark så omfattas man inte av skattereduktionen. Regeringen har utrett en breddning i flera år och det finns ett färdigt förslag sedan mars förra året.

”Vi i Solovindandelsföreningarna har ett gemensamt mål att till 2025 göra 250 000 hushåll delaktiga i energiomställningen genom att producera sin egen sol och vindkraftsel tillsammans. Det borde vara självklart att alla får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, oavsett om du bor i villa eller lägenhet”, säger Ellinor Sönne, ansvarig för kundservice Utellus/Solivind ekonomisk förening.

För mer information kontakta:
Ellinor Sönne, ansvarig för kundservice Utellus/Solivind ekonomisk förening, mobil: 
072 - 509 15 14

Kort om Solovindandelsföreningarna
Nätverket bildades i juni 2019 av Dala Vindkraft, Kalmarsund vind och sol, Solivind, Telge Energi vind och Västanvind från Göteborg. Alla är ekonomiska föreningar med lång erfarenhet av andelsägd el. Tillsammans har vi drygt 10 000 andelsägare. Vi vill göra andelsägd el till ett enkelt sätt för alla privatpersoner utan egna tak att delta i energiomställningen. Vårt mål är att 250 000 hushåll ska vara andelsägare år 2025.

Taggar:

Om oss

Om Utellus ABUtellus grundades 2006 och är det lilla elbolaget med de stora ambitionerna som erbjuder 100 procent förnybar el från vind och sol. Hittills har företaget hjälpt över 4 000 kunder att producera sin egen el via delägarskap i vindkraftverk eller solceller på sina fastigheter. Utellus har de senaste fyra åren tilldelats utmärkelsen ”Sveriges mest nöjda elkunder” av Svenskt Kvalitetsindex. Bolaget ingår i Peas Industries. Läs mer på www.utellus.se

Prenumerera

Citat

Vi i Solovindandelsföreningarna har ett gemensamt mål att till 2025 göra 250 000 hushåll delaktiga i energiomställningen genom att producera sin egen sol och vindkraftsel tillsammans. Det borde vara självklart att alla får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, oavsett om du bor i villa eller lägenhet
Ellinor Sönne, ansvarig för kundservice Utellus/Solivind ekonomisk förening