Välkommen till Utgivarnas seminarier i Almedalen

Report this content

Utgivarna anordnar och deltar i seminarier, den 29 juni - 1 juli 2015, under politikerveckan i Almedalen. I år handlar programpunkterna om hot mot journalister och mediehus, förhållandet mellan journalister och politiker samt om vem som granskar makten i framtiden.

Vad tycker journalister om politiker och vad tycker politiker om journalister?

Arrangör: Utgivarna och JMG

Dag: 29/6 2015, kl 14:30 - 15:15

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Hur stort inflytande ska politiker och journalister ha över samhällsfrågor och i debatten? Är journalister bra på att ställa politiska makthavare till svars? JMG har studerat hur journalister, politiker och allmänhet ser på journalister och politiker – och hur de sköter sina uppdrag.

Resultaten presenteras av professor Bengt Johansson, Göteborgs universitet. 

Medverkande: Bengt Johansson, professor JMG, Anders Ygeman, inrikesminister justitiedepartementet, Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, K-G Bergström, inrikespolitisk kommentator Expressen, Viveka Hansson, programdirektör TV4 och Ulrika Fjällborg, moderator (journalist). Läs mer >>

Vem granskar makten i framtiden?

Arrangör: Medieföretagen och Utgivarna

Dag: 30/6 2015, kl 13:00 - 14:15

Plats: Strandvägen 4, Almegahuset (stora rummet)

Mediebranschen genomgår just nu en snabb förändring, både sett till kanaler och struktur. Hur ska lokala och regionala politiker bli granskade i framtiden? Vilka förutsättningar vill politiken se för mediernas verksamhet? Och kommer andra kanaler att ersätta den granskande journalistiken?

Mediebranschen genomgår just nu en snabb förändring. Företagen, och då inte minst inom dagspressen, har tvingats till stora nedskärningar. De senaste tio åren har var tredje lokalredaktion tvingats lägga ned på grund av sjunkande upplagor och fallande annonsintäkter. Samtidigt förändrar digitaliseringen medielandskapet och skapar både en ökad efterfrågan av snabba och ytliga nyhetsuppdateringar och ett större utbud av nyhetsförmedlare. Medierna har en central roll i demokratin, såväl som arena för politisk debatt och som granskare av makten. Inte minst tack vare lokala medier och granskande journalister har genom åren mängder av kommunal korruption och maktmissbruk avslöjats. Men nu räcker de redaktionella resurserna ofta inte längre till för att granska lokala makthavare. Hur ska makthavare, inte minst lokala och regionala, bli granskade i framtiden? Kommer andra kanaler att ersätta den granskande journalistiken – och hur går det då med objektiviteten? Hur ser politiken på utvecklingen?

Medverkande: Martin Borgs, filmare och opinionsbildare samt grundare av Slöseriombudsmannen, Anna-Karin Lith, redaktionell chef MittMedia, Charlotta Friborg, chefredaktör Upsala Nya Tidning och Thomas Grahl, marknadsområdeschef Kalmar/Öland, Gota Media. Läs mer >>

Ökar hoten mot medier och journalister?

Arrangör: Utgivarna

Dag: 1/7 2015, kl 16:00 - 17:00

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Mer än var tredje journalist utsätts för hot, visar både Brottsförebyggande rådets kartläggning och Utgivarnas studier. Vad innebär hoten för mediernas demokratiska uppdrag? Vem hotar, vad är motivet bakom hoten? Och vad kan medierna och samhället göra för att trenden med allt fler hot ska vända?

Utgivarna presenterar en ny undersökning av hoten mot dagspress och etermedier. I undersökningen studeras bland annat om hoten leder till självcensur, vem det är som hotar och om hotbilden förstärkts.

Medverkande: Dan Eliasson, rikspolischef Polisen, Gudrun Antemar, lagman och ordf. näthats- och integritetsutredningen Förvaltningsrätten, Hanna Stjärne, vd SVT, Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Tobias Lindberg, chefsanalytiker Utgivarna, Erik Fichtelius, ordförande Utgivarna och Ulrika Fjällborg, moderator (journalist). Läs mer >>

Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna, jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Besöksadress: Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, Tel: 08-692 46 00 - www.utgivarna.se - E-post: info@utgivarna.se

:Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige.

Medlemmar i Utgivarna är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och TU.Taggar: