Års- och hållbarhetsredovisning Vacse AB (publ) 2020

Report this content

Års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Informationen i denna Års- och Hållbarhetsredovisning är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 12:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 7,2 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Taggar: