Vacse tillförs 500 mkr i nytt eget kapital

Report this content

Idag har Vacses sju ägare tillfört bolaget sammanlagt 500 mkr genom ovillkorade aktieägartillskott. Tillskotten sker pro rata och ändrar därmed inte ägarbilden som alltså är intakt.

”Vacse är redan före kapitaltillskotten ett av de bäst kapitaliserade samhällsfastighetsbolagen i Sverige och med nytt eget kapital kan vi fortsätta att med trovärdighet vara en pålitlig leverantör till offentlig sektor i Sverige.” Säger Daniel Jönsson, Ordförande

Frågor besvaras av Daniel Jönsson, Ordförande, Telefon 072-550 67 41

Informationen i denna pressrelease är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 klockan 15:30

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Prenumerera