Väderstad gör nytt rekordår och avslutar decenniet på topp

Report this content

Den svenska jordbruksmaskintillverkaren Väderstad avslutar decenniet på topp med en omsättning, under verksamhetsåret 2019, på 3,35 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 172 miljoner kronor. Det är en omsättningsökning med 11 procent och en resultatförbättring med närmare 24 procent från föregående år.

Under 10-talet har Väderstad mer än fördubblat sin omsättning och är idag en av världens ledande aktörer inom jordbearbetning och sådd. Företagets maskiner och metoder har varit banbrytande för lantbrukare genom generationer. När det finansiella året 2019 har avslutats kan Väderstad lägga ännu ett framgångsrikt år bakom sig. 

– 2019 har varit ett positivt år i flera avseenden. Vi lyckades öka våra marknadsandelar både i Europa och Kanada, trots en generell branschnedgång. Det är ett kvitto på att kunderna uppskattar premiumprodukter som håller lite längre, är lätta att använda och ger ett bättre resultat, säger Mats Båverud, koncernchef på Väderstad Group. 

Som vanligt kommer Väderstad att återinvestera mellan sex och åtta procent av omsättningen i utveckling. 

– Produktutveckling är hjärtat i vår verksamhet och en satsning som visat sig vara långsiktigt lönsam och som gör att vi kan behålla vår ledande position, säger Mats Båverud.

10-talet – ett decennium med ökade krav på jordbruket
Effektivisering är, enligt Väderstad, det som har präglat jordbrukssektorn det senaste decenniet. Antalet anställda i branschen har minskat vilket lett till ökade krav på dem som är kvar. 

– Effektiviseringen innebär att färre lantbrukare har behövt producera mer mat. Det har gjort att komplexiteten i jordbruksmaskinerna har ökat vilket inneburit att interaktiviteten med våra kunder har ökat, något som ställt högre krav på vår service och support, förklarar Bo Stark, försäljningschef Norden och delägare. 

Väderstad har lyckats möta behovet under 10-talet, både genom utveckling av befintliga maskiner och metoder samt genom den nya precisionssåmaskinen Tempo, som lanserades i början på decenniet. 

– Vårt nära samarbete med lantbrukare världen över är helt avgörande för vår produktutveckling. Det handlar om att förstå deras behov både idag och i morgon och sedan utveckla lösningar som överträffar deras förväntningar, säger Bo Stark. 

20-talet – hållbarhetens och de nya grödornas decennium 
Världens population ökar och därmed efterfrågan på livsmedel, samtidigt som odlingsarealerna minskar och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. 

– Vår förmåga att, tillsammans med bönderna, bidra till att lösa den ekvationen med ännu effektivare maskiner och odlingsmetoder är avgörande för vår fortsatta framgång. För att lyckas behöver vi hålla samma takt som lantbrukarna och konsumenterna när det gäller hållbarhetsfrågor. Det handlar om att förstå vad konsumenterna vill ha på sin tallrik så att vi kan förse lantbrukaren med rätt maskiner och metoder för att lösa uppgiften, avslutar Bo Stark. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Dalskog, VP Communication 
Väderstad Group
Mobil: 0727-180014
susanne.dalskog@vaderstad.com

Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter. År 2019 hade Väderstad 1 500 medarbetare och omsatte 3,35 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

2019 har varit ett positivt år i flera avseenden. Vi lyckades öka våra marknadsandelar både i Europa och Kanada, trots en generell branschnedgång. Det är ett kvitto på att kunderna uppskattar premiumprodukter som håller lite längre, är lätta att använda och ger ett bättre resultat,
Mats Båverud, koncernchef på Väderstad Group
Vårt nära samarbete med lantbrukare världen över är helt avgörande för vår produktutveckling. Det handlar om att förstå deras behov både idag och i morgon och sedan utveckla lösningar som överträffar deras förväntningar,
Bo Stark, försäljningschef Norden och delägare