Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Vadsbo SwitchTech Group koncernen samt moderbolaget för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgängligt, antingen via bifogad PDF eller via vår hemsida: vadsboswitchtechgroup.se. Detta inför årsstämman den 17 maj 2018.  

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Lönner, VD
E-post:
henrik.lonner@vadsbo.net
Telefon: 0700-910340

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Taggar:

Om oss

Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid.

Prenumerera

Dokument & länkar