Vadsbo tredubblar sin försäljning av vriddimrar

Report this content

Vriddimrar har växt kraftigt under årets månader i jämförelse mot förgående år och bolaget mer än tredubblar sin försäljning inom segmentet till cirka 1,5MSEK (0,5 MSEK). Vadsbo inledde 2017 en satsning inom vriddimrar som nådde sin kulmen i och med lanseringen av VD300 och förbättring av våra befintliga vriddimrar. Lanseringen börjar nu ge resultat vilket vi nu börjar se i försäljningssiffrorna där Vadsbo fortsätter ta marknadsandelar.

I samband med utvecklingen och förbättringen av våra dimrar såg bolaget över vriddimrarnas supply chain och har lyckats öka marginalerna hos segmentet vriddimrar med mer än 10 %. Bolaget ser positivt på en fortsatt stark utveckling inom dimmerssidan.

”Vi är redan marknadsledande inom tryckdimring, detta är vårt nästa steg att ta. Vi går från i stort sett ingenting till en naturlig partner för vridreglering av LED. Vi går starkt och vi är här för att stanna.”, säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo. 

Vid frågor vänligen kontakta Henrik Lönner, VD 

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net  

Telefon: 0700-910340

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018.

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar