LED-lysrör slår nytt rekord

Det nya LED-lysröret G3 från finska Valtavalo har satt nytt rekord genom att uppnå en lumeneffekt på 110 Im/W, vilket är 20% högre än hos genomsnittliga LED-lysrör. G3 introduceras nu på den svenska marknaden.

Valtavalos G3 LED-lysrör är världens första LED-lysrör som överträffar alla jämförbara fluorescerande lysrör när det gäller lux (lm/m2). Det avger mer ljus än fluorescerande lysrör, oavsett typ av armatur.

Valtavalos senaste LED-lysrörsmodell överträffar även den senaste standarden för fluorescerande lysrör, T5, både när det gäller ljuskvantitet och kvalitet och innebär även en besparing med över hälften av elförbrukningen för belysning. Vanligtvis är energibesparingen för LED-lysrör 50-90 % beroende på vilka lysrör som jämförs.

Ljusutbytet för de fluorescerande lysrören samt dagens lågenergilampor når en lumeneffekt på 50-80 Im/W medan de flesta LED-lysrör som idag finns på marknaden har en lumeneffekt på 80-100 Im/W. Valtavalos G3 uppnår alltså en lumeneffekt på 110 Im/W.

G3 har genomgått tester på testlaboratorier hos SSL Resurs, ett företag som specialiserat sig på LED-belysning. Ljusflödet och effekten mättes med mätare som håller standarden EN-13032-1.

Lätt att installera

Att installera Valtavalos G3 LED-lysrör är enkelt eftersom den så kallade ”retro-fit”-designen underlättar arbetet med att ersätta fluorescerande lysrör med G3 LED-lysrör. En elektriker behöver alltså inte anlitas för att ta bort den gamla T8-armaturen. Den långa brinntiden på minst 50 000 timmar innebär att man inte behöver byta G3-rören ofta heller.

Naturligtvis är det nya LED-lysröret kompatibelt med Valtavalos tidigare generations LED-lysrörsmodeller G2 och G2 Elite när det gäller armaturer och Valtavalos egna säkringar/glimtändare.

Ljusfördelningsfilerna som krävs vid ljusdesign har tagits fram tillsammans med Valtavalos utbud av armaturer. Det gör det möjligt att på ett systematiskt sätt ljussätta nya lokaler med G3 LED-lysrör. Armatur kan beställas tillsammans med LED-lysrören. Då G3 har ställbara ändkapslar är det möjligt att rikta ljuset dit det gör mest nytta och det lätt mjölkiga höljet motverkar de eventuellt ”stickiga” LED-dioderna.

Robotiserad produktionslinje undviker misstag

De senaste tre åren har övergången från traditionella fluorescerande lysrör till LED-lysrör tagit fart i Finland och fortsätter att öka. Detta har medfört att Valtavalo har investerat i sin egen produktionsteknologi samt ökat sin omsättning från år till år.

De nya G3 LED-lysrören produceras på en helt automatiserad och robotiserad produktionslinje vid Valtavalos fabrik i Finland. Det finns inget mänskligt arbetsmoment i monteringsprocessen vilket gör att risken för fel i produktionen är eliminerade.

För att säkerhetsställa kvaliteten genomgår alla G3 LED-lysrör en enhetsspecifik testprocess efter monteringen, som omfattar mångsidiga elektroniska och belysningsrelaterade tekniska kontroller. Testerna mäter bland annat spänning, utgångseffekt, effektfaktor, harmonisk distorsion, ljusflöde, spektrum, färgtemperatur och färgåtergivning. Samtliga data lagras i databasen enligt serienummer och varje rör är sökbart hela vägen tillbaka till tillverkningen.

Lysrörsmodellen är designad och tillverkad i Finland, liksom den automatiserade produktionslinjen. Valtavalo har i sin forskning och utveckling stöd av universitet och finska staten. I Sverige saluförs Valtavalos produkter av NewVision AB i Göteborg.

Fördelar med LED-lysröret G3 från Valtavalo

 • 20 % högre lumeneffekt än genomsnittliga LED-lysrör på marknaden
 • Ställbara ändkapslar gör det möjligt att rikta ljuset
 • Lätt mjölkigt hölje motverkar de eventuellt stickiga LED-dioderna
 • Minst 50 000 brinntimmar i rumstemperatur
 • Kan släckas och tändas obegränsat antal gånger (på och av i direkt följd)
 • Tål temperaturer på upp till 50°C
 • 95 % återvinningsbart
 • Ej miljöfarligt avfall (hanteras som elektronikavfall)
 • Innehåller varken kvicksilver eller gas
 • Flimmerfritt
 • Tappar inte effekt över tiden
 • Alstrar ej värme

För mer information och högupplösta bilder v.v. kontakta:

Lars-Göran Rundqvist Johan Karlsson
Marknadsansvarig Sverige
+46 767 92 99 91 +46 705 456561
lars@valtavalo.se johan@valtavalo.se

Valtavalo Oy är ett finskt företag beläget i Uleåborg. Valtavalo utvecklar och tillverkar energieffektiva LED-lysrör för offentliga och privata miljöer. Utvecklingen av LED-lysrör i Finland startades år 2009 av Valtavalo, som nu är marknadsledande inom detta segment. Valtavalo är även representerat i Sverige, Polen och Mellanöstern. Tredje generationens LED-lysrör (G3) tillverkas i Valtavalos egen helautomatiska fabrik i Kajaani i Finland. Under tillverkningsprocessen genomgår varje LED-lysrör en fullständig elektronisk och optisk kontroll i flera steg, vilken säkerställer högsta möjliga kvalitet av LED-lysröret. www.Valtavalo.se

Taggar:

Om oss

Valtavalo Oy, grundat 2008, är ett finskt företag, som utvecklar, tillverkar och levererar energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar med målet att bidra till kundernas kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Valtavalo är representerat i Sverige och Mellaneuropa. LED-lysrören tillverkas i Valtavalos egen helautomatiska fabrik i Kajaani i Finland. Under tillverkningsprocessen genomgår varje LED-lysrör en fullständig elektronisk och optisk kontroll i flera steg, vilken säkerställer högsta möjliga kvalitet av LED-lysröret. www.valtavalo.com

Media

Media

Dokument & länkar