Offshore outsorcing - IT konsulten Valtech satsar på utvecklingsprojekt i Indien

Valtech med fler än 1000 medarbetare och 55 anställda i Sverige har nu bestämt sig för att satsa på kundprojekt där delar av utvecklingen kommer att genomföras i ett indiskt utvecklingscenter. Marknaden för sk offshore outsourcing, där delar eller en helhet av IT-tjänster läggs i Indien, ligger en bit efter i Sverige enligt Valtechs erfarenheter.

Företeelsen att outsourca olika typer av IT-tjänster till Indien är inte något speciellt nytt. I länder som USA och England är så kallad offshore outsourcing i dagsläget en naturlig del av de flesta större organisationers inköpsstrategi, eller sourcing strategy som det kallas. Många av de Internationella jättarna som IBM, Accenture och CSC har en tid erbjudit sina kunder möjligheten att lägga hela eller delar av sin utveckling i Indien. I Sverige har ett fåtal av de lokala IT konsulterna börjat se på samarbetsmöjligheterna. Ännu färre har idag något skarpt erbjudande. Valtechkoncernen har erbjudit offshore i Indien sedan 2001 och sedan ungefär ett år tillbaka har Valtech ett eget dotterbolag i Bangalore. I september i år förvärvades det indiska bolaget Majoris och numera uppgår personalstyrkan till 436 personer per den 1 september 2004. Satsningen på den svenska marknaden har tills nu varit relativt blygsam men sedan en tid tillbaka råder full aktivitet inom området. Ansvarig för Valtech Sveriges offshoreerbjudande Stellan Ahlgren kommenterar: "Vår analys av den svenska marknaden, en marknad som milt sagt ligger efter exempelvis USA, i kombination med den typen av projekt vi normalt sett erbjuder våra kunder har gjort att vi inte förrän sedan några månader tillbaka aktivt har börjat erbjuda våra offshoretjänster. Dessutom har vi nu en stor kritisk massa av utvecklingsresurser i Indien samt en rad genomförda och pågående kundprojekt. Faktum är att vi numera har vårt största utvecklingscenter räknat i antal anställda i Indien, det är alltså även större än vår hemmamarknad Frankrike." Beträffande framtiden för Valtech och offshore outsourcing i Sverige fortsätter Stellan Ahlgren: "Framöver kommer vi att intensifiera marknadsbearbetningen i Sverige och vi ser ett utrymme för en oberoende IT-konsult som dessutom kan erbjuda en leveransmodell med riskminimering. Distansutveckling innebär alltid risker, men genom att även erbjuda kvalitetssäkrande aktiviteter genom vår konsultorganisation här i Sverige kan dessa minskas i många typer av uppdrag. Vår DuoShoremodell innebär just att vissa nyckelaktiviteter såsom kravhantering, arkitektur och projektledning sköts av den svenska organisationen medan övriga delar av utvecklingen utförs i Indien. Vad vi har förstått är vi dessutom i dagsläget ensamma om att med vår storlek ha ett relativt stort eget Indiskt utvecklingsbolag." Sedan en tid tillbaka arbetar Jonathan Harris åt Valtech Sverige som konsult med specialisering på outsourcing och offshore. Efter något år i Sverige kan Jonathan med sin internationella erfarenhet som konsult inom området konstatera: "Jag är förvånad över hur lite som är gjort inom området i Sverige. Det går definitivt inte bara att förklara med att Sverige är en mindre marknad eller att det beror på språkbarriärer jämfört med t ex England. De flesta talar lika flytande engelska som en engelsman och många av organisationerna är minst lika stora.” Vad är då förklaringen till att Sverige inte har kommit lika långt som andra marknader? Jonathan Harris ger sin syn på orsakerna: ”Det är givetvis svårt att lyfta fram någonting enskilt specifikt men jag har gjort tre observationer framförallt då jämfört med Frankrike, Tyskland och England. För det första tycks inte ledningen för många svenska företag ha en speciellt hög kännedom kring offshorefrågor. För det andra är kostnadspressen i många organisationer inte lika stark från ägarhåll som i många andra europeiska länder. För det tredje finns det få svenska IT-konsultföretag som har ett seriöst erbjudande att komma med i dagsläget. De som har ett erbjudande verkar mer ha ett erbjudande för att de måste och att det är genom ett samarbete.”

Om oss

Valtech är ett globalt konsultbolag specialiserat på strategiska lösningar för digital verksamhetsutveckling och e-affärer. Valtech är noterat på Nouveau Marché i Paris och har totalt 900 anställda.