Positiv internationell marknad för IT-konsultbolaget Valtech

Positiv internationell marknad för IT-konsultbolaget Valtech Valtechs rapport för det tredje kvartalet visar på en stark tillväxt med en positiv syn på den internationella marknaden för IT-konsulttjänster. Valtech redovisar vinst för samtliga marknader i såväl Europa som Nordamerika. Valtech har under året växt starkt och har nu fler än 1000 anställda i koncernen, varav 55 i Sverige. Rapporten för tredje kvartalet förstärker bilden av ett starkt Valtech och en internationellt god marknad för IT-konsulttjänster. Valtechs koncernchef Jean-Yves Hardy kommenterar i rapporten för tredje kvartalet: "Vårt goda resultat under det tredje kvartalet kommer tack vare ett förbättrat resultat av våra konsulttjänster i Europa och Nordamerika. Vårt största leveranscenter ligger nu i Bangalore, Indien, med ett team på 426 personer. Valtech drar nu nytta av ett ännu starkare fäste inom marknaden för Offshoretjänster." Rapporten visar vidare att samtliga marknader uppvisar ett positivt resultat (6,6 %) och att den organiska tillväxten är god (+10,7 %). I Sverige har utvecklingen varit lika god som i det internationella perspektivet. Rekryteringar görs kontinuerligt och under det senaste året har 17 nya medarbetare börjat hos Valtech i Sverige. Valtech Sveriges rekryteringsansvarige och konsultchef Henrik Berg kommenterar utvecklingen i Sverige: "Extra glädjande med vår tillväxt är att vi har lyckats rekrytera in kompetenta medarbetare inom flera kompetensområden. Exempelvis har vi växt med flera personer inom områden som användbarhet och projektledning men givetvis är flertalet av våra rekryteringar gjorda inom våra kärnteknikområden, Microsoft och Java." För ytterligare information kontakta: Företagsfrågor: Ulf Sidemo, VD Valtech AB. tel: 08-615 33 50, e-post: ulf.sidemo@valtech.se Marknadsfrågor: Stellan Ahlgren, Marknadschef Valtech AB. tel: 08-615 33 68, e-post: stellan.ahlgren@valtech.se Rekrytering och Personal: Henrik Berg, Konsultchef Valtech AB: tel: 08-615 34 61, e-post: henrik.berg@valtech.se Valtech är ett oberoende internationellt IT-konsultföretag som skapar värde för sina kunder genom ny teknik. Valtech erbjuder kompletta IT-lösningar genom en kombination av teknisk spetskompetens samt process- och metodkunnande. Valtech är grundat 1993 i Frankrike och är noterat på Noveau Marché börsen i Paris. Idag finns Valtechkontor genom helägda dotterbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, England, Frankrike, Indien och USA. Mer information finns på www.valtech.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041110BIT21770/wkr0010.pdf PDF-fil Valtech Q3 report english version

Om oss

Valtech är ett globalt konsultbolag specialiserat på strategiska lösningar för digital verksamhetsutveckling och e-affärer. Valtech är noterat på Nouveau Marché i Paris och har totalt 900 anställda.

Dokument & länkar