Efter utvärdering - Rågsveden väljer Valutec

Efter att under ett års tid ha testat, jämfört och utvärderat två konkurrerande styrsystem för virkestorkning väljer Sveden Trä Rågsveden att investera i Valutecs styrning Valmatics till sina 20 torkar i Rågsveden. 

I ett skriftligt uttalande från Rågsveden tackas leverantörerna som ställt upp samtidigt som de säger att ”tävlingen gett förutsättningar för investeringsbeslutet […] och att framförallt kvalitetsutfallet från justerverket varit avgörande”.

Under 2015 genomförde Sveden Trä Rågsveden en jämförande undersökning mellan två konkurrerande styrsystem för virkestorkning. Totalt jämfördes kvalitetsutfallet av 24 stycken fullskaletorkningar, vilket betyder att cirka 6 600 m3 sågad vara har jämförts. Försökmaterialet bestod av furu- och grandimensioner mellan 38-75 mm som torkades ned till slutfuktkvoter mellan 12 och 18 procent. De parametrar som undersöktes var torktider, energiförbrukning och kvalitetsutfall. Till detta adderades totalkostnader för fem års drift (investeringskostnader, externa inköp, utbildningskostnader m.m.) vilket enligt Rågsvedens beräkningar ledde till ett slutresultat som innebar en fördel på 9 kr/m3 till Valmatics. 

En mer utförlig presentation av testerna hittar du på valutec.se

Rågsveden är det tredje sågverket som på kort tid valt Valmatics efter utvärdering. Finska Versowood, Otawa ersatte för en tid sen två konkurerande styrsystem med Valmatics och tidigare den här månaden valde Siljan Blyberg att återinstallera sex stycken Valmatics styrsystem efter att de under en period testat och utvärderat konkurrerande styrning. 

I mars kom även resultatet från Sveriges tekniska forskningsinstituts (SP) utvärdering av Valutec och Alents styrsystem för virkestorkning. Studien, som är en del i det stora EESI projektet, visade tydligt på fördelarna med Valutecs Valmatics, som vann på 19 av 23 jämförelsepunkter.

Mer om det finns att läsa här

– Tre sågverk och SP kan inte ha fel, säger Valutecs utvecklingschef Thomas Wamming. Det här är en fjäder i hatten för vår personal som dagligen jobbar med att utveckla våra intelligenta styrsystem och det visar att de stora resurser vi lägger på forskning och utveckling ger resultat.

För mer information kontakta
Thomas Wamming, Utvecklingschef Valutec
Telefon 0910 87950

 ___________________________

Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har vi kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem. Koncernen Valutec Group har bolag i Sverige, Finland, Ryssland samt Kanada och med över 4 000 levererade virkestorkar är vi ledande i Europa. Läs mer om vår inställning ”Good for Wood” på www.valutec.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media