Odiskutabel seger för Valutec i SP:s test av styrsystem

I måndags presenterade Sveriges tekniska forskningsinstitut SP resultatet från utvärderingen av två olika styrsystem för virkestorkning – Valutecs styrsystem Valmatics och Alent Dynamics system. Studien visade tydligt på fördelarna med Valmatics, som vann på 19 av 23 jämförelsepunkter.  

Utvärderingen är en del av EESI, ett större projekt som fokuserar på energieffektivisering inom sågverks-industrin. Totalt utfördes sex körningar vid två olika sågverk där leverantörerna gemensamt med SP bestämt förutsättningarna och själva monterat in sina system. Dimensionerna som testats är furu 31x115mm (målfuktkvot 12 %), furu 50x125mm (18 %) samt furu 75x150mm (18 %).

Alent har i sin kommunikation påstått att deras metod, som kallas ”pumpmetoden”, är överlägsen traditionell torkstyrning vad gäller energibesparing, kvalitet och kapacitet. Detta har bidragit till att marknadens intresse kring SP:s studie varit stort och resultatet mycket efterlängtat.

Totalt bedömdes 23 punkter där Valutec stod som segrare i 19. Resultaten visar bland annat att Valmatics ger cirka 10 procent högre kapacitet, trots att torkningen med Alents system påskyndats då de tillåtna temperaturnivåerna överskridits vid fyra av sex försök. Valmatics visar också upp bättre resultat för centrala parametrar för kvalitet som träff på målfuktkvoten, spridning hos fuktkvoten och spricklängd.

Alents system förbrukade mer elenergi per kubikmeter på dimensionerna 31 mm och 50 mm men mindre på 75 mm. Slår man ihop alla mätningar så är elförbrukningen 1,5 kWh/m3 lägre för Alents system. Gemensamt för båda styrsystemen är att en minskning i elförbrukning kompenseras av ökad värmeenergiförbrukning, liksom väntat.

– Två oberoende tester har på kort tid visat på fördelarna med Valmatics. Det här är ett bevis på att de stora resurser vi lägger på utveckling ger resultat, säger Robert Larsson, vd Valutec.

En liknande studie genomfördes under 2015 vid Svedenträ Rågsveden. Där jämfördes kvalitetsutfallet av 24 fullskaletorkningar, motsvarande en volym på 6 600 kubikmeter sågad vara (m3sv). Försökmaterialet bestod av furu- och grandimensioner mellan 38 till 75mm som torkades ned till slutfuktkvoter mellan 12 och 18 procent. Valmatics gav enligt Svedenträs egen utvärdering ett sorteringsutfall som i genomsnitt var 11 sek/m3sv högre än Alent, som hade en lägre kostnad för värme och el på 0,4 kr/kWh. Totalt sett var värdeskillnaden 10,9 SEK/m3sv till Valmatics fördel. För ett medelstort svenskt sågverk med en produktion på 150 000 m3sv/år motsvarar detta en värdeökning/besparing på 1 635 000 EK/år.

För detaljerad sammanställning av SP och Rågsvedens studier se bifogade filer.

För mer information kontakta
Robert Larsson, vd Valutec
Telefon 0910 879 50

Thomas Wamming, utvecklingschef Valutec
Telefon 0910 879 50

Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har vi kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem. Koncernen Valutec Group har bolag i Sverige, Finland, Ryssland samt Kanada och med över 4 000 levererade virkestorkar är vi ledande i Europa. Läs mer om vår inställning ”Good for Wood” på www.valutec.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media