Starkt avslut innebar rekordår för Valutec

Med tio affärer och ett totalt ordervärde på över 150 miljoner kronor avslutade Valutec 2017 starkt. Under årets tre sista månader har sågverk i Sverige, Finland och Norge tillsammans investerat i 25 virkestorkar från Valutec. Totalt under året sålde företaget över 40 virkestorkar till hela Europa med en total torkkapacitet på cirka två miljoner kubikmeter.
– För första gången i vår historia landar vi troligen på en total omsättning över 300 miljoner kronor. Det är en milstolpe och ett bevis för att vi fortsätter driva utvecklingen framåt inom virkestorkningen, säger Robert Larsson, vd på Valutec.

Att 2017 blivit ett rekordår är ett resultat av flera samverkande positiva faktorer för sågverken. USA:s kraftigt ökade import av sågade trävaror och ett ökat byggande i hela Europa har skapat ett positivt marknadsklimat. Tillsammans med relativt låga timmerpriser, bra virkespriser och större efterfrågan på nedtorkade produkter har det gjort att många sågverk räknar med högre produktion den närmaste tiden.
–  Ökande efterfrågan på korslimmat- och limträ och inte minst ökat torkningsbehov av sidobrädor har också haft en stor del i vår framgång. För torkning av sidobrädor har våra nya TC-kanaltorkar blivit ett konkurrenskraftigt alternativ som möter sågverkens krav på flexibel och effektiv torkning med bra kvalitet, säger Robert Larsson.

Under 2017 torkades totalt över 36 miljoner kubikmeter virke i virkestorkar som levererats av Valutec. Volymen motsvarar den sammanlagda produktionen under två år hos Sveriges samtliga sågverk.
– Det kräver medarbetare med hög kompetens och stort kundfokus. Vi hade aldrig kunnat växa över tid utan det. Vi har också nyanställt och vuxit med flera medarbetare under året, säger Robert Larsson.

Valutecs huvudkontor finns i Skellefteå, där cirka 28 medarbetare jobbar. Företaget har också ett tiotal medarbetare baserade i finska Riihimäki, fem i Sankt Petersburg, Ryssland samt en medarbetare i Vancouver på Kanadas västkust.
– Vi genomför långsiktiga satsningar i såväl Norden som Centraleuropa och Ryssland. Nyligen har vi också tagit steget över Atlanten för att lansera vårt erbjudande i Nordamerika. De har en helt annan kultur när det handlar om sättet att producera trävaror men vi är trygga med kvaliteten på våra lösningar, säger Robert Larsson.

Han har också förhoppningar på att det nya året ska bli fortsatt framgångsrikt.
– Mycket tyder på att den starka konjunkturen kommer att hålla i sig. Jag törs redan nu säga att 2018 kommer att bli ett lika bra år, om inte bättre

För mer information kontakta 
Robert Larsson, vd
Valutec         
Mob: +46 70 336 40 58                                
robert.larsson@valutec.se

___________________________

Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har vi kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem. Koncernen Valutec Group har bolag i Sverige, Finland, Ryssland samt Kanada och med över 4 000 levererade virkestorkar är vi ledande i Europa. Läs mer om vår inställning ”Good for Wood” på www.valutec.se

Taggar:

Om oss

Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har vi kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem. Koncernen Valutec Group har bolag i Sverige, Finland, Ryssland samt Kanada och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Med över 6 000 levererade virkestorkar är vi ledande i Europa. Läs mer om vår inställning ”Good for Wood” på www.valutec.se.

Prenumerera

Media

Media