Valutec presenterar ny generation av intelligent styrsystem för sågverk

Virkestorkningen är en av de mest kvalitetskritiska processerna i sågverkens produktion. Valutec lanserar nu styrsystemet Valmatics 4.0 som innebär att sågverk runt om i världen kan automatisera och optimera torkning i alla typer av virkestorkar. Hög kvalitet i processen säkerställs genom simulatorer som laddats med kunskap från hundratusentals mätningar för att med oslagbar noggrannhet kunna beräkna torkprocesser från start till mål.

– Sågverken vill effektivisera och samtidigt säkerställa rätt kvalitet på varje produkt. Då behövs smart automatisering och det har vi lagt ner stora resurser för att utveckla. Valmatics 4.0 ger torkoperatören den hjälp och stöd som behövs för att optimera torkprocessen. Det innebär vinster åt flera håll då operatörer får mer tid att ägna sig åt kvalitetskritiska uppgifter som provtagning och kontroll, säger Thomas Wamming, utvecklingschef på Valutec.

Valmatics 4.0 är ett resultat av forskning, utveckling och dialoger med sågverksnäringen. Det bygger vidare på Valutecs egenutvecklade styrsystem Valmatics, som när det lanserades förändrade sättet att hantera virkestorkningen genom möjligheten att optimera kvalitet, kapacitet och energi samtidigt.
– Valmatics 4.0 bygger vidare på Valmatics och är även ett resultat av att sågverken ser annorlunda ut idag. Vi måste både kunna optimera torkprocesser för nya typer av torkar som TC-kanaltorkar och även dra full nytta av information som genereras från till exempel affärs- och pakethanteringssystem. Så bidrar vi till produktionskedjor som är ännu mer robusta och kvalitetssäkra, säger John Karbin, automationschef på Valutec.

Den ökade automatiseringen som möjliggörs av de intelligenta simulatorerna är också nödvändigt för att till fullo kunna utnyttja de allt vanligare TC-kanaltorkarna, där torkning kan ske parallellt i upp till tio olika zoner med olika förutsättningar i form av dimension och fuktkvot.
– Det klarar man inte själv utan det behövs systemstöd i form av automatisering. Med vår simulator blir beräkningarna mycket exakta. Det skapar trygghet i processen och en mindre pressad arbetssituation för torkskötaren, säger John.

Valmatics 4.0 är en referens till industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen som handlar om automatisering, digitalisering och smarta fabriker med helt uppkopplade produktionskedjor.
– Vi vill se ett ökat användande av trä och då kommer vi snabbt till frågan om effektivitet och rätt kvalitet. Vi ser att sågverken arbetar otroligt hårt för att utveckla sina marknader och ta marknadsandelar från andra material. Vi är stolta över att vara en partner som möjliggör den utvecklingen genom världsledande virkestorkar, styrsystem och support, säger Robert Larsson, vd Valutec.

För mer information kontakta 
Thomas Wamming, utvecklingschef
Valutec
Mob: +46 70-608 79 45
thomas.wamming@valutec.se

Robert Larsson, vd
Valutec
Mob: +46 70-336 40 58
robert.larsson@valutec.se

Taggar:

Om oss

Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har vi kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem. Koncernen Valutec Group har bolag i Sverige, Finland, Ryssland samt Kanada och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Med över 6 000 levererade virkestorkar är vi ledande i Europa. Läs mer om vår inställning ”Good for Wood” på www.valutec.se.

Prenumerera

Media

Media