Valutec vinner prestigeaffär i Finland

– levererar virkestorkar till sågverkskoncerns 300-miljonerssatsning

Valutec har säkrat en av sina största affärer på den finska sågverksmarknaden genom tiderna. Det är Keitele Group som valt att investera i sex kanaltorkar till sitt sågverk i Alajärvi. Den ökade torkkapaciteten är del av ett större investeringsprogram som omfattar totalt 32 miljoner euro. Genom investeringarna ökar Keitele Groups totala produktionskapacitet till en miljon kubikmeter per år.  

– Vi ser fram emot att hjälpa Keitele Timber ta nästa steg i sin utveckling, säger Robert Larsson, vd på Valutec, och fortsätter: 

– I en affär av den här storleksordningen handlar det utöver kvalitet och kapacitet också om leveranssäkerhet. Där har vi ett starkt erbjudande och lång erfarenhet, både av leveranser i Finland och på andra håll i Europa och Asien.

Den totala årskapaciteten hos virkestorkarna som levereras till Keitele Timber uppgår till 300 000 kubikmeter vilket motsvarar närmare 19 000 fotbollsplaner med brädor som lagts sida vid sida. Kapacitetsmässigt är affären jämförbar med fjolårets leverans till sibiriska Sågverk 25, som omfattande fem kanaltorkar och tolv kammartorkar.  

–  Det handlar om sågverk med helt olika behov och förutsättningar. Inför investeringar har vi alltid en nära dialog med sågverken för att utreda deras produktionsbehov och inflöde av råvara för att hitta bästa möjliga lösning, förklarar Robert Larsson.

Kanaltorkarna som levereras till Keiteles sågverk i Alajärvi är av typen FB där torkningen sker i två separata zoner för att möjliggöra en hög och jämn kvalitet. De kommer också utrustade med Valutecs styrsystem Valmatics. Utöver det kommer också omfattande ljuddämpning och optiska skyddslarm att installeras för att säkerställa en god arbetsmiljö.

– Säkerhetsfrågor är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Det är en del av den kvalitet vi levererar, precis som möjligheten att optimera torkprocessen med hjälp av styrsystemet, säger Robert.

Montage av anläggningarna inleds tidigt nästa år och driftstart är beräknat till hösten 2018.

Keitele Group är ett familjeägt företag som äger tre sågverksanläggningar och sysselsätter cirka 450 personer. De största marknaderna för företagets produkter finns i Europa, Asien och i Nordafrika.

För mer information kontakta 
Robert Larsson, vd, Valutec         
Mob: 070-336 40 58                                
robert.larsson@valutec.se

 ___________________________

Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har vi kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem. Koncernen Valutec Group har bolag i Sverige, Finland, Ryssland samt Kanada och med över 4 000 levererade virkestorkar är vi ledande i Europa. Läs mer om vår inställning ”Good for Wood” på www.valutec.se

Taggar:

Om oss

Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har vi kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem. Koncernen Valutec Group har bolag i Sverige, Finland, Ryssland samt Kanada och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Med över 6 000 levererade virkestorkar är vi ledande i Europa. Läs mer om vår inställning ”Good for Wood” på www.valutec.se.

Prenumerera

Media

Media