Lugn Expressen – korståget mot riskkapitalisterna fortsätter!

Vänsterpartiet anklagas idag 7 maj på ledarplats i Expressen för att ha gett miljarder till riskkapitalister i samband med upphandlingen av Nya Karolinska (NKS). Tidningen baserar rubriken på att vi skulle ha röstat ja till NKS. Inget kan vara mer fel. Det Expressen försöker göra är en ful historieförfalskning med syfte att frånta högern i Stockholms läns landsting ansvar för det totala haveri som upphandlingen av NKS nu i dagarna äntligen uppdagats vara.

-       Vänsterpartiet har hela tiden kritiserat sättet OPS*-upphandlingen gått till på. Den har skett utan offentlig insyn, utan konkurrens och under sträng sekretess. Det har gjort det omöjligt för oppositionspolitiker att sätta sig in i de många olika turerna, säger Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd.

Hur röstade vi då? När det första beslutet om OPS-upphandlingen togs i fullmäktige den 4 maj röstade Vänsterpartiet nej. Därpå kom Ilja Batljan (S) med ett besparingsförslag på 7-9 miljarder. För att det skulle gå igenom deltog vi i ett nytt beslut i fullmäktige den 8 juni. Då uttryckte vi i Vänsterpartiet tydligt – i ett särskilt uttalande som protokollfördes – att vår principiella inställning till OPS kvarstår, det vill säga att OPS och demokrati inte går att förena.

-        Vi ställde oss bakom den gemensamma partiöverenskommelsen enbart för att vi ville rädda skattebetalarnas pengar. Vi har hela tiden ansett att upphandlingen är mycket tvivelaktig och borde därför inte ha fullföljts, säger Håkan Jörnehed.

*Fakta OPS

OPS står för offentlig privat samverkan. Förenklat innebär det att landstinget istället för att äga sjukhusanläggningen NKS själv hyr den av en extern privat aktör som sköter byggande, ägande och drift. Upplägget är dyrt i längden och istället har Vänsterpartiets linje hela tiden varit att genomföra en traditionell entreprenadupphandling. Detta är en väl beprövad metod för upphandling av bl.a. sjukhusbyggnader och skulle besparat landstinget avsevärda kostnader såväl under själva upphandlingsfasen som under hela projektavtalets löptid.

Läs mer om turerna kring NKS och vad Vänsterpartiet har gjort och tyckt här:

http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2010/demokratin-ska-inte-vara-hemlig/

http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2012/nks-sent-ska-syndaren-vakna/

http://www.svt.se/opinion/article2503698.svt

Kontakta Håkan Jörnehed: 070 737 41 20

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Storstockholm har 39 vänsterpartiföreningar som är geografiskt indelade. Vi har också medlemmar som valt att organisera sig i någon av de fyra föreningar som är indelade i fackliga branscher och en pensionärsförening. Här samlas all information från landstinget, stadshuset och distriktet i Stockholms län.