Allmännyttan borde utesluta marknadshyror redan nu

Report this content

Vänsterpartiet i Stockholms stad föreslår att Stockholms allmännytta redan nu fattar beslut om att marknadshyror inte ska tillämpas i stadens allmännyttiga bostadsbolag. Hyrorna i nyproducerade hyresrätter i Stockholm är redan idag höga och Vänsterpartiet menar att det är av största vikt att samtliga partier agerar för att detta inte ytterligare ska förvärras.

- Vi menar att alla borde vara överens om att hyrorna inte kan gå upp mer, det är redan väldigt dyrt, och att vi borde fatta det här beslutet redan nu, oavsett vad som händer i riksdagen, säger Torun Boucher (V), vikarierande gruppledare.

Det är genom de så kallade ägardirektiven som de kommunala bostadsbolagen styrs och det är där Vänsterpartiet i Stockholms stad menar att det bör tydliggöras att oavsett vad som händer med lagstiftningen kring hyressättningen så ska nuvarande system för hyressättning behållas.

- Att fatta beslut om att de kommunala hyresrätterna inte ska ha marknadshyror vore bra oavsett vad som händer i rikspolitiken eller i framtiden. Alla politiska partier måste ta ett gemensamt ta ansvar för att hålla hyrorna så låga som möjligt. Därför borde samtliga stödja vårt förslag och det går att genomföra redan till hösten när fullmäktige beslutar om stadens budget, säger Torun Boucher.

Siri Jonsson Montin                   Anna Rojas Tillberg
Pressekreterare                           Pressekreterare
08 508 29 102                              08 508 29 107
siri.jonsson@stockholm.se          anna.tillberg@stockholm.se

Media

Media