Budget 2018: Reflektion på schemat i hemtjänsten i nytt pilotprojekt

Kan schemalagd tid för att utbyta erfarenheter och lära av kollegorna förbättra arbetssituationen i hemtjänsten? Det ska Stockholms stad ta reda på genom en pilotstudie.

Tre utvalda hemtjänstenheter kommer att ha reflektion på schemat två timmar per månad. Passen ska ledas av medarbetare som fått utbilda sig till reflektionsledare. Syftet med reflektionstiden är både att ge medarbetarna möjlighet att växa i sin yrkesroll och bidra till ökad kvalitet i hemtjänsten.

Projektet är en del av den rödgrönrosa majoritetens nya budget för Stockholms stad och kommer att pågå under 2018 och 2019.

- Hemtjänsten är ett mycket mer komplicerat jobb än vad många tror, du vet aldrig vad som kommer att möta dig på andra sidan dörren och du jobbar i stort sett alltid ensam. Att få möjlighet att utbyta erfarenheter med sina kollegor och lära av varandra tror jag är oerhört värdefullt, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Innan projektet påbörjas kommer det att göras en så kallad baslinjemätning för att tydliggöra nuläget på arbetsplatsen. I det ingår att beskriva vilka forum som idag finns för stöd i arbetet vid svåra situationer, vilka frågor som skulle behöva diskuteras och vilket stöd i arbetet som personalen säger sig sakna. Det blir en kartläggning över utgångsläget. Den mätningen ligger sedan till grund för utvärderingen av projektet och gör det möjligt att bedöma värdet av reflektionstiden.

Presskontakt:
Ida Strid, pressekr, 076 12 29 519

Siri Jonsson Montin, 076 12 29 102

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera