Delar av Rosenlundsparken byggs igen

Den 24 april 2014 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att bygga igen ena delen av Rosenlundsparken. Vänsterpartiet menar att det är ett tragiskt beslut som kommer att försämra boendemiljön för boende runt parken.

Stockholm växer och Vänsterpartiet menar att vi behöver bygga mycket och samtidigt bevara viktiga kulturella, rekreativa och biologiska värden. Vi måste planera staden och det som vi fattar beslut om idag, ska hålla många år framåt. Parker i innerstan blir allt viktigare. 

- Det går en trend i den oplanerade borgerliga byggpolitiken att bygga igen Stockholms parker. Parkerna kommer att behövas i en tät stad och det är ett katastrofalt misstag som en framtida generation kommer att tvingas hantera, säger Sebastian Wiklund, ersättare i Stadsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet menar att vi ska vara mycket restriktiva med att bygga i innerstadens parker. Detta är områden som kommer bli allt viktigare ju tätare staden blir. I Rosenlundsparken går Vänsterpartiet med på att bygga i backen längst in i parken, eftersom ytan är svår att använda på annat sätt. Några andra hus ska inte byggas.

- Vi som bor på Södermalm behöver våra parker. Förtäta gärna på och mellan, nya bostäder behövs. Men med fler bostäder växer också behovet av stadens parker, säger Juliana Gristelli, ersättare Södermalms stadsdelsnämnd.

Sebastian Wiklund  070-655 94 83

Juliana Gristelli   070 039 27 89

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera