Tolv timmars arbetsdag, men får betalt för åtta - Så ser det ut i hemtjänstföretag som anlitas av Stockholms stad

Anställda i några olika privata hemtjänstföretag har visat mig sina arbetsscheman. Det är skrämmande läsning. I princip måste de anställda vara tillgängliga en stor del av sin vakna tid för att uppnå en heltidslön. Förhoppningsvis kommer min interpellation som handlar om de omänskliga arbetsvillkoren i flera privata hemtjänstföretag att behandlas på kommunfullmäktiges möte idag.

Personalen i dessa företag är tillgänglig 12 timmar per dygn men får bara lön för en del av tiden. Det är dessutom en skandalöst låg lön. Brukarna bor på olika håll i staden vilket gör att flera timmar går åt till att förflytta sig mellan brukarna. Timmar som man inte har betalt för, men som ingår i den totala arbetstiden. Företagen utnyttjar personalen som inte vågar ställa krav av rädsla för att missta arbetet.

Det är oacceptabelt att företag som finansieras av Stockholms stad har så urusla arbetsvillkor för sina anställda. Den könssegregerade arbetsmarknaden som innebär att kvinnor har dåliga arbetsförhållen och låga löner måste bort. Alliansen har genom en ogenomtänkt privatisering förvärrat situationen för de anställda inom hemtjänsten och inom äldreomsorgen.

Det är hög tid för förändring.

Bifogat: Interpellation om dåliga arbetsförhållanden på privata hemtjänstföretag av Ann-Margarethe Livh

Jag har fått ta del av ett stort antal arbetsscheman i flera olika företag, där arbetspassen i flera fall kan sträcka sig från klockan 6-8 på morgonen till klockan 20.30–22.00 på kvällen. Även utan de mest extrema fallen är sträcker sig dagsschemat långt över 8 h för en heltidsanställning. Dessa scheman innebär att anställda mer eller mindre måste vara tillgängliga för arbetsgivaren hela sin vakna tid för att uppnå en heltidslön. När arbetspassen börjar så tidigt och slutar så sent är det flera timmars obetalt uppehåll mellan besöken. Ibland är uppehållen sammanhängande, ibland utspridda över dagen. Den lediga tiden är ofta så kort att den är svår att använda till annat än att vänta på nästa pass. Det är också vanligt att tid för lunchuppehåll och restid saknas. De äldre bor ofta i helt olika delar av staden/kranskommuner och anställda måste köra flera gånger om dagen fram och tillbaka mellan exempelvis Täby, Upplands Väsby, Enskede och Bandhagen.

Personal vittnar om att scheman ofta ändras, så att det är svårt att avgöra om lönen blir rätt. Även sysselsättningsgraden ändras utan förhandlingar med facket. Ibland får anställda bara några timmars arbetspass, ibland fylls schemat så att de måste arbeta nästan dygnet runt för att få en heltidslön. Arbetsgivare vägrar att betala ob-ersättning och straffar personal med indragen lön, om de inte vill arbeta kvällar och helger pga. att ob-ersättning inte utbetalas. Anställda beskriver sin arbetssituation som att företagen äger dem, anställda känner sig som slavar, de är rädda, blir sjuka, lurade på lön, anställda sägs upp utan förhandling etc. Vissa företag får en stor del av personalen anvisad från arbetsförmedlingen via nystartsjobb. Många anställda har svårt att få andra jobb, och är rädda att förlora sina anställningar om de klagar.

Exempel på ett dagsschema som är vanligt förekommande i ett sådant företag:

Kl 7    Arbetstidens början. Besök hos AA i Upplands Väsby
Kl 8    Besök hos BB i Järfälla
KL 9:45   Besök hos CC i Bandhagen
Kl 12  Besök hos BB i Järfälla
Kl 14  Besök hos DD i Täby
Kl 16  Besök hos CC i Bandhagen
Kl 17:30 Besök hos BB i Järfälla
Kl 18:45 Besök hos CC i Bandhagen
Kl 19:25 Arbetstidens slut

- Arbetstiden sträcker sig mellan klockan 7.00 och 19:25 dvs. ca 12,5 h varav arbetstiden hos hemtjänstmottagare är 6,75 h. Resten är obetald restid och obetalt uppehåll på.

Samtidigt som personalen beskriver sin arbetssituation som ett regelrätt inferno kan stadens granskningar leda till bedömningar av att företaget är välfungerande, ger ett seriöst intryck, följer gällande lagar och föreskrifter, ordning och reda etc. I något fall kan stadens granskning visa att alla anställda behärskar svenska i tal och skrift medan det i verkligheten är långt ifrån på det viset.

För mer info:
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiets gruppledare i Stockholms stad   076-122 91 03

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media