V: Ge allmännyttan 4000 markanvisningar per år

Report this content

Trots att majoriteten i Stadshuset inte når sina ena bostadsmål låter man inte kommunens egna bostadsbolag bygga. Svenska bostäder, Familjebostäder och Micasa har inte fått markanvisning för en enda bostad i år och Stockholmshem för endast 455 stycken. Vänsterpartiet har därför lämnat in en motion om att återinföra målet för mark till allmännyttan och höja ribban för antalet markanvisningar per år.

 Om allmännyttan ska ha en chans att nå upp till de krav som staden har satt på dem måste de få mark. Vi har en akut brist på hyresrätter och bostadsbyggandet har tvärnitat. Det är obegripligt att man inte låter våra egna bostadsbolag bygga, särskilt i det här läget, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Enligt uppdragen i majoritetens budget för 2019 ska bostadsbolagen bygga 1500 - 2000 bostäder per år. Det kräver ungefär det dubbla antalet markanvisningar eftersom antalet bostäder i regel minskar under planprocessens gång och ofta försenas av till exempel överklaganden. För att det ska kunna byggas 10 000 bostäder per år måste därför också målet om antalet markanvisningar höjas. Vänsterpartiet vill därför höja målet för Exploateringsnämnden till 15 000 markanvisningar per år, varav minst hälften ska vara hyresrätter.

– Moderaterna säger att de inte vill ge allmännyttan en ”gräddfil” men nu går det så långt att de låter bli att använda det verktyg som faktiskt finns för kommunen att klara bostadsförsörjningsansvaret. Ska vi komma tillrätta med den akuta bostadsbristen måste byggandet av hyresrätter fortsätta även om intresset för bostadsrätter viker. Vi har haft en historiskt hög byggtakt de senaste åren och byggtakten behöver fortsatt vara hög och mer mark måste gå till allmännyttan, säger Clara Lindblom.

För mer info:
Moa Richter Hagert, pressekreterare, 076 12 29 102
Anna Rojas Tillberg, pressekreterare, 076 12 29 107

Taggar:

Prenumerera

Media

Media