V: Ge hyresstöd till föreningar inhyrda hos privata hyresvärdar

Report this content

Många av Stockholms idrottsföreningar tappar medlemmar och har fått ekonomiska svårigheter under pandemin när träningar och matcher inte går att genomföra som vanligt. Extra svårt kan det bli för de föreningar som hyr lokaler av privata hyresvärdar, eftersom de inte nås av de insatser som staden satt in. Det här vill Vänsterpartiet i Stockholms stad ändra på och avsätta fem miljoner i hyresstöd för att hjälpa föreningarna.

En tredjedel av alla Stockholms föreningar uppger att de har tappat medlemmar under året och hela 78 % av idrottsföreningarna anger att de helt ställt in eller ställt in delar av den utbildnings- och utvecklingsverksamhet som de hade planerat att genomföra. Detta enligt en rapport som Riksidrottsförbundet tillsammans med Sweco har tagit fram.

I Stockholm har idrottsförvaltningen infört nolltaxa för att minska de fasta kostnaderna för föreningar som hyr lokaler av staden. Samtidigt finns det en del av Stockholms idrottsliv som inte tränar och tävlar i stadens lokaler, den stora majoriteten av idrottsklubbar som sysslar med kampsport, fäktning, dans, rodd eller kanot hyr in sig hos bostadsrättsföreningar eller andra förvaltningar än idrottsförvaltningen.

- Det är jättebra att staden har infört nolltaxa men nu måste vi se till att även stötta de föreningar som hyr lokal av privata aktörer, som inte innefattas av nolltaxan. De här föreningarna är särskilt utsatta och många är förstås oroliga för framtiden. Vi föreslår en pott på fem miljoner kronor som ska gå till tillfälliga hyresstöd, säger Hassan Jama (V), vice ordförande i Idrottsnämnden.

Enligt Vänsterpartiets förslag så ska idrottsföreningar som är inhyrda hos andra värdar än idrottsförvaltningen/fastighetsförvaltningen få ansöka om ett hyresstöd ur pengapotten på fem miljoner. Förslaget har lagts som en skrivelse till idrottsnämnden.

- Utan riktat stöd till dessa föreningar så hotas många stockholmares möjlighet att fortsätta med till exempel sin kampsport eller dans efter den här pandemin. Det är särskilt viktigt att se till att barn och ungdomar inte slutar idrotta. Om de här verksamheternas tvingas lägga ner får det förstås långtgående konsekvenser både för stadens invånare och Stockholm som idrottsstad, säger Hassan Jama.

Moa Richter Hagert

Pressekreterare
08 508 29 159
moa.richter.hagert@stockholm.se