(V): Länsstyrelsen ”Stockholm bygger för dyrt”

 I en ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län fastslås att marknaden ”bygger för målgrupper som har råd att efterfråga en ny bostad. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar däremot omfattar samtliga invånare. De bredare behov kommunen ser löses inte alltid av byggande på den fria marknaden. Många av de som är i behov av en bostad har svårigheter att betala dagens marknadspriser i nyproduktionen”. Vänsterpartiet vill ställa krav på byggherrarna att garantera vissa hyresnivåer om de ska få markanvisningar.

-          Alliansens bostadspolitik skapar ett Stockholm där endast höginkomsttagare får plats, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V) Stockholms stadshus. Hälften av stadens anställda kvalificerar inte till ett kontrakt i en tredjedel av de hyresrätter som har producerats i staden från 2010 och framåt. Var ska sjuksystrarna, lärarna och förskolepedagogerna bo i alliansens Stockholm?

I siffror som Vänsterpartiet sammanställt visas att majoriteten av stadens anställda inte ens har möjlighet att bli godkända som hyresgäster i de bostäder som byggs av staden egna bostadsbolag. Kraven på årsinkomster motsvarande tre årshyror för att bli godkänd som hyresgäst innebär exempelvis att mindre än 15 procent av anställda med medelinkomster i kommunens samtliga yrkesgrupper kan få ett eget kontrakt för en 1:a i Stockholmshems fastighet Tygeln på Södermalm

-          Vi kräver att fastighetsägarna som ansöker om mark för att bygga hyresrätter ska ange vad hyran kommer att bli. Hälften av byggrätterna ska reserveras för de som kan bygga med ett hyrestak motsvarande 7500 kr/månad för en tre rums lägenhet på 77 kvm., säger Ann-Margarethe Livh.

Länsstyrelsens rapport:
Outnyttjade detaljplaner för bostäder

För mer info:
Ann-Margarethe Livh 076 12 29 103

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera