V: Skapa fler konstnärsateljéer i Midsommarkransen och Tensta

Report this content

Staden kan råda bot på bristen på konstnärsateljéer genom att skapa fler ateljéer i Tensta och Midsommarkransen. Det föreslår Vänsterpartiet Stockholms stad. Idag står över 500 personer i kö för att få tillgång till en ateljé vilket visar på ett stort underskott av ateljéer. Vänsterpartiet föreslår att ateljéerna ska ligga i Midsommarkransens före detta skola och i lokalerna som tillhör Tensta träff och det numera nedlagda Tensta Gymnasium.

- Stockholm växer hela tiden men tillgången till ateljéer ökar inte i samma takt. Därför finns det ett stort behov av ateljéer idag. Om Stockholm ska vara en kulturstad i världsklass måste vi se till att förbättra förutsättningarna för våra konstnärer, och att tillföra nya ateljéer är ett viktigt led i det arbetet, säger Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden i Stockholms stad.

Många av de ateljéer som finns idag ligger i äldre fastigheter med stort underhållsbehov, och ateljéerna som ägs av privata fastighetsvärdar är ofta rivningskontrakt. Vänsterpartiet menar därför att antalet ateljéer som staden äger måste bli fler, och att de ska placeras runt om i Stockholm.

- Vi vill att hela Stockholm ska vara en levande stad, och då är det viktigt att även kulturen får plats i förorten. Lokalerna som tidigare inhyste Tensta gymnasium har till exempel stått tomma sedan 2019, och när nu även stadsbiblioteket flyttar från Tensta träff riskerar den platsen att bli öde och otrygg vilket vore synd. Vi har därför lagt ett förslag om att göra om lokalerna till ett kultur- och föreningscentrum, där man bland annat skulle kunna inrymma ateljéer, säger Torun Boucher.


 

Anna Rojas Tillberg

Pressekreterare
08 508 29 107
anna.tillberg@stockholm.se

Media

Media