(V:) Starta kommunal bio i Stockholm

Report this content

Sveriges har en monopolliknande biomarknad med få filmer att välja mellan. Därför föreslår Vänsterpartiet att Stockholm ska inrätta kommunala biografer, vilket redan finns i Norge och några svenska städer.

-    Bonnierägda SF är Sveriges enda rikstäckande biografkedja av kommersiell betydelse, med monopol på många orter. Vi som är biobesökare ytterst svårt att hitta filmer från andra länder än USA och Storbritannien. En kommunal bio i Stockholm skulle ge oss ett mer allsidigt utbud, säger Ann Mari Engel (V), kulturnämndens vice ordförande.

-    Stockholms filmälskare skulle jubla över möjligheten att se hela världens filmutbud på bio och alla stockholmare skulle få möjligheten att upptäcka filmer som de idag har svårt att få tillgång till, säger Mårten Andersson, ersättare i kulturnämnden. Film är bäst på bio men idag är inte bio alltid bäst på filmer.

Vänsterpartiet föreslår en serie åtgärder:

• inrättandet av en eller flera kommunala biografer – som är vanliga i Norge men också finns i några svenska städer

• upphävande av det olyckliga och kritiserade beslutet att låta SF Bio driva biografen i det kommunägda Kulturhuset

• ökat stöd till Folkets Bio och Folkets Hus och Parker och hjälp åt dem i deras strävanden att öppna någon ny biograf i staden

• starkare stöd från Stockholms kommun till Filmpool Stockholm-Mälardalen

• fortsatt och ökat stöd till Stockholms filmfestival och Tempo dokumentärfestival

• kontakter och eventuellt samarbete med det ovan nämnda initiativet

För mer info:

Ann Mari Engel 070 727 74 20
Mårten Andersson 070 482 86 24

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar: