(V): Stockholm måste ta lagen om nationella minoriteter på allvar

Vänsterpartiet lägger en motion på kvällens kommunfullmäktige med en lång rad krav som ska säkerställa den finska minoritetens rättigheter. Sedan 2010 har Sverige haft en lag om nationella minoriteter. Samtliga kommuner i Sverige måste därmed uppfylla ett grundskydd för de fem nationella minoriteterna. Det innebär att informera om rätten till sitt språk och främja den kulturella identiteten och språket genom stöd och samråd. Stockholm lever inte upp till de kraven idag och Vänsterpartiet kräver därför en översyn särskilt inom den finska minoritetens förvaltningsområde.


-          Vi vill flytta minoritetsfrågorna från arbetsmarknadsnämnden där de ligger idag till ett utskott direkt under kommunstyrelsen, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V) Stockholms stadshus. Det handlar inte bara om att få människor i arbete utan att säkerställa minoriteters rättigheter i kommunens alla verksamheter.

-          Vi kräver att staden utreder de verkliga behoven av finskspråkig förskole- och modersmålsundervisning och sen skjuter till de resurser som krävs för att uppfylla kraven, säger Ann-Margarethe Livh.

Motionen bifogas med detta pressmeddelande.

För mer info:
Ann-Margarethe Livh 076 12 29 103

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.