V: Upprätta åtgärdsplaner och stärk avhopparverksamheterna inför frigivningen av gängkriminella

Enligt uppgifter i Sveriges radio hyser polisen stark oro för ökat våld i höst, då flera centrala personer i kriminella nätverk dömda för vapenbrott och narkotikabrott släpps från fängelse efter sommaren. Vänsterpartiet föreslår därför att staden och stadsdelsnämnderna omgående ska ta fram åtgärdsplaner och se över beredskapen inför hösten. Vänsterpartiet föreslår även att 20 mnkr omfördelas från trygghetsfonden till en förstärkning av den samlade avhopparverksamheten i staden. Förslagen läggs fram på dagens kommunstyrelse.

Många av de senaste årens skjutvapenmord kopplas till konflikter mellan våldsaktiva nätverk såväl i Järvaområdet som i södra Stockholm. Bara ett av morden på Järva har klarats upp och till hösten kommer individer på båda sidor av konflikten på Järva att bli frigivna. Centrala personer i nätverken på södra sidan har redan frigivits.

- Det är ett allvarligt tecken att polisen visar oro, och det tyder på att vi behöver vara förberedda på utvecklingen. Det är oacceptabelt att människor som bor i vissa områden ska behöva känna sig otrygga och staden måste göra allt i sin makt för att undvika en fortsatt våldsspiral, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd.

För mer information:
Siri Jonsson Montin, pressekreterare, 076 12 29 102
Anna Rojas Tillberg, pressekreterare, 076 12 29 107

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media