V-förslag: Utred antisemitismen i Stockholms skolor

Report this content

Stockholms stad bör omgående tillsätta en utredning av antisemitismen i stadens skolor och ta fram en konkret åtgärdsplan utifrån resultaten. Det föreslår Vänsterpartiet, med bakgrund av att en likande rapport tagits fram av Malmö stad, som visar på en oacceptabel situation för judiska elever.

Malmö stad har nyligen presenterat rapporten ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap”, en rapport om antisemitism i förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning, som skildrar en oacceptabel situation där en övervägande majoritet av stadens judiska elever har blivit angripna fysiskt eller verbalt. Antisemitismen i skolan leder till att de judiska barnen i Malmö känner sig otrygga och inte vågar visa sin identitet öppet på grund av risken att bli utsatta för hatbrott i skolan. Rapporten beskriver också att Malmös lärare inte har den kunskap och de metoder som krävs för att motverka antisemitism bland barn och unga i skolan.

- Det här förekommer förstås även i Stockholms skolor och staden behöver omgående tillsätta en utredning för att ta reda på omfattningen av problemet. Lärare och ledare på alla nivåer behöver ha stöd för att motverka antisemitism och kunna agera och säkerställa en trygg skola för alla, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Förslaget om utredning kommer att läggas fram till Stockholms stads kommunstyrelse nästa vecka och till stadens utbildningsnämnd på torsdag.

Siri Jonsson Montin                   Anna Rojas Tillberg

Pressekreterare                           Pressekreterare
08 508 29 102                              08 508 29 107
siri.jonsson@stockholm.se          anna.tillberg@stockholm.se

Media

Media