V kritiska till nya hemlöshetsprogrammet: ”Stor besvikelse”

Report this content

Idag kommer socialnämnden i Stockholms stad att anta ett nytt program för att motverka hemlöshet. Vänsterpartiet är starkt kritiska till programmet eftersom de menar att det saknar ambitioner och reella åtgärder för att utrota hemlösheten i staden.

- Det här programmet visar på en brist på nya idéer hos den blågröna majoriteten. Att personer befinner sig i hemlöshet är inte något som vi ska acceptera, och det går att göra något åt, men då måste den politiska viljan och ambitionen finnas där och det gör den tyvärr inte i det här nya programmet, säger Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordförande i socialnämnden i Stockholms stad.

En fjärdedel av Stockholms hemlösa bedöms kunna klara att bo i egen lägenhet helt utan stöd. Trots detta innehåller inte programmet några planer för eller krav på bostadsbyggande, vilket Vänsterpartiet menar är ett måste för att komma tillrätta med hemlösheten i Stockholm.

  • Den växande strukturella hemlösheten, som beror på att det inte finns tillräckligt många hyresrätter med billigare hyror, kan bara lösas genom att bygga fler hyresrätter och sätta stopp för ombildningar. Det är därför en stor besvikelse att det här programmet inte innehåller några krav eller mål för bostadspolitiken, säger Alexandra Mattsson Åkerström.

Vänsterpartiet vill bland annat att det nya hemlöshetsprogrammet innehåller:

  • Att långsiktiga boendelösningar prioriteras. Akutboenden ska fasas ut inom 2 år. Ingen ska behöva bo i åratal på härbärge.
  • Att privata fastighetsbolag som tar socialt ansvar ska premieras vid markanvisningar.
  • Att boendetiden hos SHIS (Stockholm stads bostadssociala resurs) ska förlängas, som erbjuder så kallade genomgångsbostäder.
  • Att socialtjänsten får ökade resurser för att arbeta vräkningsförebyggande.
  • Innan stadens bolag genomför en försäljning av en fastighet ska en prövning först göras om denna kan användas som genomgångsbostad i SHIS regi.
  • Att SHIS ska ha kapacitet att ordna genomgångsbostäder till alla hemlösa barnfamiljer – de ska inte bo på vandrarhem eller upphandlade korttidsslösningar.
  • Att staden ska bygga hyresrätter med rimliga hyresnivåer som kan möta efterfrågan hos alla de som idag lever under strukturell hemlöshet och att inga ombildningar får ske.

Anna Rojas Tillberg
Pressekreterare
08 508 29 107
anna.tillberg@stockholm.se

Media

Media