Vänsterpartiet föreslår nytt kulturhus i Hagsätra

Report this content

 Enligt Stockholms stads Kulturlivsanalys som kom ut tidigare i år lider Hagsätra och Rågsved av brist på samlingsplatser och lokaler för föreningsliv och kultur. Det finns också för få mötesplatser för unga. Vänsterpartiet föreslår därför i sin oppositionsbudget för 2022 att staden inrättar ett kulturhus i Hagsätra med samlingsplatser och lokaler för kultur, konst och föreningsliv. 

- Vi tycker att det vore på sin plats med ett kulturhus centralt i Hagsätra i och med att staden identifierat en brist på den typen av lokaler i Hagsätra och Rågsved. Hagsätraborna ska inte behöva åka långt för att kunna ta del av den typen av verksamhet och det skulle också öka aktiviteten i området vilket skulle öka tryggheten kvällstid, säger Torun Boucher (V), vik. oppositionsborgarråd och vice ordförande i Stockholms stads kulturnämnd.

Hagsätra/Rågsved är ett så kallat stadsutvecklingsområde, vilket innebär att Stockholms stad vill satsa särskilt på att utveckla området med fler bostäder och tillhörande serviceanrättningar. I dagsläget är 3000 nya bostäder planerade i Hagsätra och Rågsved.

- Det är bra att Hagsätra och Rågsved är ett stadsutvecklingsområde, men man kan inte bara bygga bostäder i ett område och tänka att det duger så. Man måste också se till att de boende får platser att umgås och ägna sig åt fritidsaktiviteter på. Ett kulturhus är därför extra angeläget i just Hagsätra, säger Torun Boucher.

Siri Jonsson Montin
Pressekreterare
08-508 29 102
siri.jonsson@stockholm.se

Prenumerera

Media

Media