Vänsterpartiet föreslår skyddat boende för kvinnor i gängmiljö

Report this content

Vänsterpartiet förslår i sin oppositionsbudget att Stockholm stad tar initiativ till ett nytt skyddat boende för särskilt utsatta kvinnor som lever i gängkriminella miljöer, vilket tidningen Mitti rapporterar om idag. Bakgrunden till förslaget är studier som visat att det är svårt för särskilt utsatta grupper att få plats på skyddade boenden på grund av säkerhetsaspekter. Vänsterpartiet menar därför att Stockholm behöver ett nytt skyddat boende med hög säkerhetsklass och personal med spetskompetens som kan möta behoven hos dessa kvinnor.

- När vi pratar om problemen med gängkriminaliteten är det ofta som kvinnorna i den miljön glöms bort. Det är en grupp som det inte har forskats särskilt mycket om och som lever i en extremt våldsutsatt miljö som är väldigt svår att lämna. Därför vill vi göra den här satsningen, så att alla kvinnor ska ha någonstans att ta vägen om de behöver en fristad bort från våld och hot, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Vänsterpartiet föreslår att det nya boendet startas tillsammans med kvinnojoursrörelsen och med hjälp av deras kunskaper och erfarenhet och vill även att satsningen kompletteras med insatser från socialtjänstens avhopparverksamhet för att stötta dessa kvinnor i att lämna den kriminella livsstilen och även till exempel behandla eventuellt beroende. Boendet ska vara bemannat av personal dygnet runt och vara en fristad för kvinnor under tiden de bryter upp från våldet. Förslaget skulle kosta staden 10 miljoner kronor.

-
Det är viktigt att de kvinnor som söker sig till boendet får det stöd och skydd som de behöver, och att det finns utbildad personal på plats hela tiden som kan stötta de här kvinnorna. I Stockholm finns idag inget boende som kan ta emot den här gruppen, och vi tycker att det är stadens skyldighet att se till att alla kvinnor som blir utsatta för våld och hot får skydd oavsett hur hotbilden ser ut, säger Clara Lindblom.

För mer information:
Anna Rojas Tillberg, pressekreterare, 076 12 29 107

Taggar:

Prenumerera

Media

Media