Vänsterpartiet i Stockholms stad går till val på att skapa en jämlik, jämställd och klimatsmart stad

Vänsterpartiet i Stockholms stad går till val på att skapa en jämlik, jämställd och klimatsmart stad. Vänsterpartiet ingår i majoriteten som styr Stockholms stad sedan valet 2014. Om partiet fortsätter vara med och styra är det ytterligare satsningar på de kvinnodominerade verksamheterna inom välfärden, bland annat förskolan och äldreomsorgen, samt klimatsatsningar som partiet kommer att prioritera i budgetförhandlingarna. Vänsterpartiet har också givit vallöftet att partiet inte kommer att ingå i en majoritet som tillåter nya ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter eller som accepterar marknadshyror.

- Mycket har hänt under de år vi varit med och styrt Stockholm. Vi har stoppat ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter och fått igång byggandet av hyresrätter igen. Vi tänker fortsätta driva på för att öka antalet hyresrätter om vi får fortsatt förtroende av väljarna, säger Clara Lindblom (V), nuvarande äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad och nummer ett på Vänsterpartiets lista till kommunalvalet.

Några av de reformer som Vänsterpartiet vill genomföra 2018-2022:

- Fortsätta prioritera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.
- Fortsätta höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorg, förskola och andra kvinnodominerade yrken inom välfärden.
- Anställa lärarassistenter och mer resurspersonal i skolan.
- Minska barngruppernas storlek och höja personaltätheten i förskolan.
- Inrätta ett stödcenter för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp.
- Stärka stadens missbruksvård och öppna fler stöd- och akutboenden som särskilt riktar sig till kvinnor med hemlöshets- eller missbruksproblem.
- Anställa fler fältassistenter, socialsekreterare och fritidsledare och förbättra deras förutsättningar att arbeta långsiktigt med ungdomar och deras familjer.
- Installera solpaneler på alla stadens fastigheter och starta ett kommunalt solelbolag för att ta tillvara på överskottsel.
- Fortsätta driva på för att trängselskatten ska gå till en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik snarare än till motorvägsbyggen.
- Lägga ner Bromma flygplats senast 2022 och istället bygga en helt ny stadsdel.
- Satsa på 2 000 nya lånecyklar i förorterna.

Dessa och många fler reformer finns att läsa om i Vänsterpartiet Stockholms stads valplattform ”En jämlik, jämställd och klimatsmart stad” som finns som PDF här: http://stockholmsstad.vansterpartiet.se/files/2018/08/valplattform-stadshuset-2018.pdf

- För oss går vår gemensamma välfärd, rätten till en bra bostad och klimatet före skattesänkningar för höginkomsttagare och företagens intresse av att göra stora vinster på våra skattepengar. Vi vill ha ett Stockholm för alla – inte bara för några få, säger Clara Lindblom.

För mer info:
Siri Jonsson Montin, pressekreterare, 076 12 29 102

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media