Vänsterpartiet kritiskt till bristfälliga ordningsvaktsrapporter

Report this content

Den ordningsvaktsrapport som inkommit till polisen efter en uppmärksammad händelse i Kista galleria i januari i år är mycket knapphändig. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet till polisen efter varje arbetspass. Händelsen där en ordningsvakt brottade ner en 12-årig pojke, när ordningsvakten skulle avvisa pojken från gallerian, avrapporterades till polisen med endast en mening, ”Tre personer avvisade från biblioteket för ordningsstörning”. Ingripandet filmades och blev uppmärksammat och hårt kritiserat, bland annat kallade Rädda barnen händelsen för barnmisshandel.

- Det är polisen som sköter tillsynen av ordningsvakter och därför är det viktigt att ordningsvakterna på ett korrekt sätt rapporterar in vad som faktiskt skett. Har en ordningsvakt använt våld mot ett barn, som dessutom är så ung som 12 år, borde det rimligtvis framgå i avrapporteringen. Det är upprörande att det inte gör det i det här fallet och det visar på bristerna i systemet med ordningsvakter, säger Veronica Stiernborg (V), ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Tidigare i veckan meddelade den styrande blågröna majoriteten i Stockholms stad att de ansökt om att utöka stadens ordningsvakter till Spånga-Tensta. Majoriteten har som mål att under året anställa 100 kommunala ordningsvakter.

- Man lägger ner medborgarvärdar och ungdomsvärdar som i flera år arbetat med att bygga broar och skapa relationer och väljer att istället ha fler ordningsvakter, som vi under de senaste månaderna sett inte alltid skapar trygghet, utan i ett flertal uppmärksammade fall gör just tvärtom. När vi påtalar problemet struntar majoriteten i staden i våra invändningar, säger Veronica Stiernborg.

Frågan om hur rapporteringen sköts kommer att behandlas på kvällens möte i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd. Rädda Barnen har föreslagit att ordningsvakters utbildning utvärderas och eventuellt förändras. De föreslår också att beslutsfattare överväger ett rapporteringssystem där ordningsvakters ingripanden mot barn dokumenteras och kontinuerligt följs upp. Även företrädare för säkerhetsföretag har krävt bättre utbildning för ordningsvakter. Vänsterpartiet stödjer de här förslagen.

För mer information:
Siri Jonsson Montin, pressekreterare, 076 12 29 102 

Prenumerera