Vänsterpartiet vill införa ”Greta Thunbergs fond” för grön omställning

Report this content

100 miljoner kronor avsätts i Vänsterpartiets oppositionsbudget till en fond som ska stödja forsknings- och utvecklingsprojekt för omställning och klimatanpassning. Fonden, som döps efter Greta Thunberg kan minska utsläppen och göra klimatpolitiken mer effektiv, menar Clara Lindblom (V).

Både akademin och stadens egna verksamheter ska kunna söka medel ur fonden för att finansiera forskningsstudier och utvecklingsprojekt.

- Tiden är knapp och vi behöver göra allt vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser och skynda på omställningen till ett hållbart samhälle. Idag lever ofta forskningen och den praktiska verksamheten alltför långt ifrån varandra. Genom att minska det glappet kan vi snabbare omsätta nya metoder i praktik och utforma en så verkningsfull politik som möjligt, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet Stockholms stad.

Vänsterpartiet föreslår även att staden tillsätter en vetenskaplig klimatpanel med ledande forskare som har i uppdrag att stödja, följa och kritiskt granska stadens arbete för att uppnå ett fossilfritt Stockholm senast år 2040. Klimatpanelen skulle vara den som hanterar inkomna ansökningar och beviljar medel ur Greta Thunberg-fonden.

- Det kan till exempel handla om att utvärdera klimateffekten av olika satsningar och investeringar i syfte att hjälpa staden att fatta politiska beslut som kan minska klimatutsläppen så mycket som möjligt. Vi behöver också stödja verksamheternas arbete med att identifiera risk- och sårbarhetsfaktorer kopplade till exempelvis skyfall och värmeböljor, säger Clara Lindblom.

För mer info:
Moa Richter Hagert, pressekreterare, 076 12 29 102
Anna Rojas Tillberg, pressekreterare, 076 12 29 107

Taggar:

Prenumerera

Media

Media