Vinklad opinionsundersökning om Förbifarten

I en opinionsundersökning beställd av Stockholms handelskammare och publicerad i Metro påstås 80 procent av stockholmarna vara positiva till att bygga Förbifart Stockholm, en två mil lång motorvägstunnel som väntas kosta omkring 45 miljarder kronor. Det finns dock mycket som tyder på att det inte är ett rättvisande resultat, andra opinionsmätningar pekar i motsatt riktning.-          Bara några dagar efter ett val där 40 procent av stockholmarna röstat på partier vars profil är klimatvänlig, mot motorvägsbyggen och för kollektivtrafik, påstår Stockholms handelskammare att 80 procent av stockholmarna vill bygga Förbifart Stockholm. Den historien är lite för bra för att vara sann, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V) Stockholms stadshus.

Tillsammans fick Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ nämligen nästan 40 procent av rösterna i EU-parlamentsvalet i Stockholms kommun. I en opinionsmätning som SIFO gjort åt tidningen Mitt I får Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans knappt 30 procent av rösterna om det vore val till Stockholms kommunfullmäktige idag – ett val som skulle innebära rödgrön majoritet i staden.

-          Det finns två problem med undersökningen. För det första har opinionsundersökningar som ställer verkliga alternativ mot varandra gett helt andra utslag. När stockholmarna får välja mellan motorväg eller kollektivtrafik väljer 60 procent kollektivtrafik framför Förbifarten, säger Ann-Margarethe Livh.

-          För det andra är Förbifartsundersökningen gjord i hela Stockholms län, men Förbifarten är ingen läns- eller landstingsfråga. Det är staten och kommunerna, främst Stockholms stad, som fattar beslutet och som betalar. Vi är övertygade om att invånarna i staden är mindre entusiastiska över att lägga 45 miljarder på en ny motorväg när det är trångt i tunnelbanan varje morgon, säger Ann-Margarethe Livh.  

Länkar:

Mitt i:

http://www.mitti.se/mitt-is-valundersokning-maktskifte-i-stockholm/

Metro-artikeln:
http://www.metro.se/nyheter/kraftig-majoritet-for-forbifarten/EVHnez!v7tuwOvzmb2U/

Artikel om Mp:s opinionsundersökning från 2013:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stockholmarna-valjer-t-bana-framfor-forbifart_8519310.svd

För mer info:
Ann-Margarethe Livh 076 12 29 103

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera