Ett vägval om Malmös kulturliv

I årets budget som presenteras av de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartisterna i Malmö görs det nedskärningar på Malmös kulturliv. Kulturnämnden kompenseras inte för en växande befolkning eller för ökade priser och löner. Konsekvenserna av detta innebär direkta nedskärningar, det saknas över 7 Mkr i kulturnämndens budget.  Dessutom har kulturnämnden i den nya organisationen övertagit ansvaret för mötesplatser (Allaktivitetshus) men det saknas full finansiering för dem.

Malmös rika kultur- och fritids liv har varit en avgörande faktor för att inte ojämlikhetan ska bli ännu större i Malmö. Detta konstaterades av Malmökommissionen som tittade på hur Malmö skulle kunna uppnå en mer jämlik hälsa i staden.

Vänsterpartiet ser hur viktig kultur- och fritidsverksamheten är för att skapa trygghet, meningsfullhet och jämlikhet i Malmö. Vänsterpartiets budgetförslag kompenserar därför kulturnämnden fullt ut.

Vänsterpartiet föreslår också en satsning på mötesplatser i Malmö och föreslår att kultur och fritidsnämnden får vars 5 Mkr för att öka antalet mötesplatser i staden.

– Vänsterpartiet ser hur otroligt viktigt Malmös kulturliv är.  Vi vet att satsningar på kultur och fritid skapar jämlikhet och trygghet. Att de styrande väljer att skära ner på detta område är riktigt dumt. Vi står inför ett vägval för Malmös kulturliv där Vänsterpartiet istället för nedskärningar föreslår att satsa 17 Mkr på kultur och fritid bland annat för fler mötesplatser i Malmö, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

För mer information, kontakta:

Hanna Thomé 0709-13 46 61

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar