Högerpolitik att sälja MKBs lägenheter

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill sälja ut delar av Rosengård. I går eftermiddag offentliggjordes ett förslag som ska behandlas på kommunstyrelsemötet den 2 november och som innebär att MKB ska sälja 1650 lägenheter till ett aktiebolag i vilket privata ägarintressen har aktiemajoritet. Försäljningen ska slutgiltigt klubbas av Malmö kommunfullmäktige redan den 23 november.

Förslaget innebär en totalomsvängning från den tidigare politiska ambitionen att värna allmännyttan. 2006 uppdrog Malmö stad åt MKB att köpa lägenheter på Rosengård just på grund av att ett privat bostadsbolag allvarligt misskött sina fastigheter. MKB har god soliditet, har gått med höga vinster under ett antal år och skulle kunna låna till låg ränta för att kunna bygga nytt.

– Därför är affären obegriplig. Vi behöver värna de hyresrätter allmännyttan har, att sälja hyresrätter för att bygga nya dyra hyresrätter är en dålig affär, säger Hanna Thomé, oppositionsråd för Vänsterpartiet.

En försäljning av 1650 lägenheter innebär att MKB avvecklar över hälften av sitt bostadsbestånd på Rosengård och nästan sju procent av sitt totala bestånd i Malmö.

– Det är högerpolitik som nu Socialdemokraterna köpt. Att sälja ut allmännyttan och privatisera bostaden kan aldrig vara en politik för jämlikhet. Privata bostadsbolag har vinst som första och enda syfte, allmännyttan äger vi gemensamt och den har till uppgift att bygga lägenheter med hyror där människor har råd att bo, säger Hanna Thomé.

Försäljningen hastas igenom. Varken de berörda hyresgästerna eller de politiska nämnderna i Malmö har fått lämna synpunkter på försäljningen. Något försäljningspris uppges inte i ärendet.

– Det finns inga som helst garantier i själva ärendet för att hyrorna i de berörda lägenheterna inte höjs kraftigt eller att lägenheterna inte säljs vidare efter några år, bara luddiga formuleringar. Detta är en dålig affär för hyresgästerna och för Malmöborna, säger Hanna Thomé.

Ärendet bifogas.

För mer information, kontakta:

Hanna Thomé, 0709-134661

Taggar: