Idag presenteras framstegen för jämställdhetsarbetet i Malmö Stad

På kommunfullmäktige idag presenteras den första årliga jämställdhetsredovisningen utifrån arbetet med ”Hållbar jämställdhet - utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering 2011 – 2020”. Hanna Gedin (V) kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid är ansvarig. Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering som antogs i höstas syftar till att göra Malmö Stad jämställd både som arbetsgivare och servicegivare.

Redovisningen rapporterar bl.a. om den stora utbildningssatsning som har gjorts sedan förra hösten. I redovisningen framgår också att den könsuppdelade statistiken har ökat i nio förvaltningar under 4 månader 2011. Ett antal förvaltningar har även tagit fram egna strategier för hur förvaltningens arbete ska jämställdhetsintegreras utifrån sitt specifika verksamhetsområde.

– Det arbete som nu pågår handlar om få verktyg för att se var jämställdheten brister. Vi vet t.ex. att antalet timanställda, framförallt kvinnor, har ökat i Malmö. Tryggheten på arbetsplatsen har en könsdimension. Vi vet också att bemötandet inom individ och familj följer traditionella könsmönster som varken gynnar kvinnor eller män. Kunskapen är dock inte komplett. Att gå från ord till handling handlar om att se bristerna och därefter rätta till dem, konstaterar Hanna Gedin (V) kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid.

– Jämställdhetsfrågorna ska inte längre hamna i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor eller verksamheter. För att kunna arbeta med jämställdhet krävs konkreta redskap. Könsuppdelad statistik för att kunna se verkligheten, jämställdhetsanalys för att förstå den, åtgärdsplaner för att förändra i riktning mot ökad jämställdhet, säger Hanna Gedin (V) kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid.

– Malmö framhålls som ett gott exempel även internationellt, bland annat av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorgan – CEMR.  Nu gäller det att leva upp till vårt goda rykte, fortsätter Hanna Gedin (V) kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid.

För mer information kontakta:

Hanna Gedin:0768-68 61 24

Sara Svensson, presskontakt: 0709-13 44 10

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar