Malmö behöver en budget för jämlikhet

Idag presenterar Socialdemokraterna och Miljöpartiet sin budget för 2018, en budget som inte kommer att öka jämlikheten i Malmö. För första gången presenterar de pris- och lönekompensationen som satsningar. Detta är ingen satsning utan bara resurser för att upprätthålla den verksamhet som finns idag. Vi som bor och arbetar i Malmö vet att välfärden är underfinansierad och behöver utvecklas. I år har även nämnderna, som styrs av S och Mp, i stor utsträckning valt att inte äska medel utan att istället övergripande beskriva nämndernas utmaningar. Detta är ett sätt att vilseleda och dölja de behov som finns i välfärden.

Vissa nämnder kompenseras inte ens för prisökningar och demografiförändringar, vilket innebär nedskärningar. Hårdast drabbas kulturen som på detta sätt får en nedskärning på 7 miljoner.

Men en budget handlar inte bara om att få ihop siffror på ett papper utan om att ta ansvar för kvalitén i verksamheterna. Det finns stora hål i Malmös välfärd som kommer att fördjupas och kosta mer både för stadens ekonomi och för den enskilde som minoritetstyret inte tar ansvar för i sitt budgetförslag.

– Detta är inte en budget som löser Malmös problem. Malmö har Sveriges största barnfattigdom, ändå läggs mindre pengar per elev än snittet i riket. Det skulle behövas 150 miljoner kronor till för att komma upp i rikssnittet. Styret lägger 10 miljoner kronor utöver pris- och lönekompensation. Barngrupperna i förskolan är för stora i Malmö, det finns grupper som har 39 barn. Ändå satsar S och Mp inte en krona mer än pris- och lönekompensation på förskolan, säger Hanna Thomé (v) oppositionsråd.

– Att dra ner på Malmös kulturliv är helt fel väg att gå. Malmökommissonen som har tittat på den ojämlika hälsan i Malmö pekade ut kulturen som just det sammanhållande kitt som Malmö behöver och menade att anledningen till att de stora klassklyftorna i staden inte får mer ödesdigra konsekvenser är det rika kulturlivet, säger Anders Skans (v) oppositionsråd.

Vänsterpartiet Malmö kommer anta en oppositionsbudget på ett medlemsmöte den 6 november.

För mer info, kontakta:

Hanna Thomé 0709-134661

Anders Skans 0725-559109

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar