Samtal om feminism, arbetsmarknad och islamofobi

Tisdagen den 6 juni ordnar Vänsterpartiet Malmö ett seminarium om islamofobi med fokus på arbetsmarknaden. Samtalet tar sin utgångspunkt i EU-domstolens uppmärksammade dom där arbetsgivare genom en ”neutralitetspolicy” kan hindra arbetstagare från att bära slöja.

Samtalet leds av Anders Neergaard, forskare med fokus på rasism och diskriminering på arbetsmarknaden.

– Kvinnor har genom historien på olika sätt uteslutits från arbetsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund diskrimineras inom arbetslivet. Nu begränsar lagstiftning och praxis många muslimska kvinnors rätt till arbetsmarknaden. Ekonomisk självständighet är grundläggande för alla kvinnors frihet. Jag hoppas att samtalet kommer att fokusera på hur vi kan skapa en inkluderande, jämställd arbetsmarknad och ett samhällsliv fritt från diskriminering och islamofobi, säger Anders Neergaard.

I samtalet medverkar:
Christina Höj Larsen, riksdagsledamot från Vänsterpartiet
Salahuddin Barakat, Islamakademin
Jasmin Nur, Unga muslimer
Maimuna Abdullahi, Samordnare Postkolonialt Forum

Tid och plats:

Tisdagen den 6 juni kl. 13-15, Garaget, Lönngatan 30

För mer info, kontakta:

Anders Neergaard, 0708-18 31 96

Media

Media