Vänsterpartiet Malmö kräver feministiskt självförsvar i skolan

Söndagen den 22 oktober klockan 12 ordnas en demonstration med anledning av de senaste dagarnas massiva vittnesmål om sexuella trakasserier och våld under kampanjen #metoo. Det är en privatperson som organiserar demonstrationen och uppslutningen förväntas bli stor. Motsvarande demonstration hålls samtidigt på ett flertal platser runtomkring i landet.

Hanna Gedin (V), ledamot i Malmö kommunfullmäktige lägger idag en motion om att införa feministiskt självförsvar i Malmös skolor.

– Många har vittnat om det våld som vi kvinnor upplever i vår vardag. För många börjar trakasserierna redan under skoltid. Det behövs politiska åtgärder för att komma till rätta med detta samhällsproblem. Ett sätt är att ge flickor och kvinnor verktyg att förstå och hantera otryggheten och för att kunna återfå makt över sina liv, säger Hanna Gedin.

Feministiskt självförsvar är en praktik som syftar till att ge flickor och kvinnor verktyg att försvara sig mot det sexualiserade våldet, fysiskt och verbalt, men framförallt att skapa ett rum för att diskutera gränssättning och sexualiserat våld. Feministiskt självförsvar finns på flera skolor runt om i landet, bland annat i Göteborg och Umeå.

– Man behöver göra mer och arbeta brett, införandet av en samtyckeslagstiftning, utbildning till rättsväsendet, riktade insatser mot män och pojkar, satsningar på bättre sex- och samlevnadskunskap och satsningar på elevhälsan är viktiga åtgärder. Ett första steg har varit att synliggöra hur utbrett problemet med sexuella trakasserier och sexuellt våld är. Det som krävs nu är politisk handling, säger Hanna Gedin.

För mer info:

https://www.facebook.com/events/1897175276963305

Hanna Gedin, 0709-845661

Motionen bifogas.

Taggar: