Vänsterpartiet säger nej till rivningen av EU-migrantlägret

I dag kommer Miljönämnden besluta om den fortsatta vräkningen och rivningen av EU-migrantläget i Norra Sorgenfri. Vänsterpartiet anser att beslutet är oacceptabelt och att den fortsatta omänskliga behandlingen av fattiga EU-migranter måste upphöra.

Den ekonomiska ojämlikheten inom den Europeiska Unionen är enorm, och de senaste årens politik i både Sverige och EU har lett till en fördjupning av de ekonomiska klyftorna. En konsekvens av den förda politiken är att romer, som på grund av diskriminering, drabbas extra hårt av arbetslöshet och fattigdom och är tvungna att lämna barn, familj och hemländer för att kunna försörja sig på gator och torg. Mot denna bakgrund beslutar Vänsterpartiet att reservera sig mot beslutet att vräka EU-migranterna och rivningen av lägret på Brännaren 19. Vänsterpartiet kan inte acceptera att människor bor i hälsofarliga läger, men inte heller att läger rivs när inget annat alternativ erbjuds. En rivning av lägret innebär dock på inget sätt att situationen förändras, enbart att nya läger uppstår på andra ställen i staden.

- Sverige måste erbjuda de EU-medborgare som är diskriminerade och fattiga en rimlig boendestandard när de vistas i Sverige. Kostnaden för detta måste tas nationellt genom att Sverige drar av kostnaden för detta på EU-medlemsavgiften. Frågan om romernas situation i Rumänien, Bulgarien och EU måste lösas på EU-nivå, säger Elisabeth Hellman, ledamot för Vänsterpartiet i Miljönämnden.

Elisabeth Hellman 0706-93 88 99

Roxana Ortiz, presskontakt 0768-76 77 08

Taggar:

Dokument & länkar