En miljard till sjukvårdpersonalen i V-budget

Vänsterpartiets enskilt största budgetsatsning för 2018 är på sjukvårdspersonalen. Partiet lägger en miljard kronor för att lösa den kris som råder i Stockholms läns landstings sjukvård.
– Låt oss kalla det personalmiljarden, säger landstingsråd Håkan Jörnehed (V). 

I slutet av maj lägger partierna i Stockholms läns landsting sina budgetar för valåret 2018. Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting avslöjar redan nu att partiet viker hela en miljard kronor åt sjukvårdspersonalen. Det är budgetens enskilt största post.

– Låt oss kalla det personalmiljarden. Stockholms sjukvård är i kris, och kärnan i den krisen är bristen på vårdpersonal, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd i opposition.

Satsningen går bland annat till att möjliggöra högre löner och bättre arbetsvillkor för undersköterskor och sjuksköterskor. V räknar också med ökad grundbemanning och att personalen får fler kollegor, eftersom miljarden gör att landstinget både kan nyanställa, behålla och återrekrytera personal. Satsningen finansieras framförallt genom en justering av landstingsskatten, men även genom att skära ned på konsultkostnader och sänka landstingsrådens arvoden.

– Utan personal, ingen sjukvård. Inser inget annat parti detta? Man kan satsa på tillgänglighet och nya vårdcentraler, e-hälsa och närsjukhus. Men utan personal blir det inget. Lösningen på problemen med stängda vårdplatser, inställda operationer och dålig tillgänglighet till sjukvården är personal. 

Sjukvården har varit en het politisk fråga de senaste veckorna. Flera partier har gjort sjukvårdsrelaterade utspel, på både nationell och lokal nivå, och väljarna rankar frågan som viktigast just nu.

En miljard kronor är en stor summa i landstingssammanhang – jämför med Socialdemokraternas förslag om en patientmiljard, som inte blir så mycket pengar eftersom alla landsting och regioner ska dela på den.

Men Håkan Jörnehed menar att det krävs en rejäl satsning för att lösa sjukvårdspersonalens situation. Vänsterpartiet är det enda partiet som på allvar är villigt att åtgärda den, genom att avsätta rejält med resurser, menar Håkan Jörnehed.

Faktaruta personalmiljarden

  • Utrymme för högre löner för vårdpersonal
  • Ökad grundbemanning
  • Hälsosammare schemaläggning
  • Betald specialisttjänstgöring för undersköterskor, 100 st
  • Permanenta och utöka försöken med arbetstidsförkortning, med bibehållen lön, på akutmottagningar och hårt ansträngda avdelningar
  • Intropraktik i landstinget för icke svenskspråkig sjukvårdspersonal
  • Karensdagen för anställda på akutmottagningar ersätts ekonomiskt av arbetsgivaren
  • Kliniskt basår enligt Västra Götalandsregionens modell

Det här är några exempel på satsningar som ryms inom personalmiljarden. Den slutgiltiga utformningen är givetvis upp till arbetsmarknadens parter att förhandla fram. 

För mer information kontakta:

Håkan Jörnehed, landstingsråd 070-737 41 20

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Region Stockholm ersätter sedan årsskiftet Landstinget, SLL. Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Prenumerera