Fem Vänsterpartister är fler än fyra konsulter

Report this content

Lördagen den 17 mars fastställde Vänsterpartiet Storstockholm kandidater till Stockholms läns landsting inför valet den 9 september.

Stockholms läns landsting har alldeles för länge varit en lekstuga för högerpolitiker och konsultbolag. Men det är också Sveriges näst största parlament med en budget på över 90 miljarder kronor och ansvar för både inställda busslinjer, personalbristen i sjukvården och de avtal som göder konsultbolag och rikskapitalister som mjölkar landstinget på pengar. På söndagen, 18 mars, fastställer Vänsterpartiet Storstockholm också det landstingspolitiska program som formulerar lösningarna på personalkrisen i vården och miljonrullningen till bolagen i både sjukvården och kollektivtrafiken. 

Valkonferensen beslutade att lägga fram fem listor med varsin toppkandidat.

Catarina Wahlgren, 50 år från Norrtälje, toppar den nordligaste listan och trycker framför allt på för behovet av mer feminism i sjukvården.
- Vården ska finnas där behoven finns. Vården för kvinnor och män måste bli mer jämlik och vi behöver omgående ta tag i den ökade psykiska ohälsan hos unga, framför allt unga flickor.

Lina El Yafi, 39 år från Liljeholmen och spårvangsförare på tvärbanan, vill att kollektivtrafiken, liksom vård, omsorg och skola, drivas i offentlig regi - utan vinstintresse.
- Jag vill arbeta för att återta och bygga upp vår gemensamma välfärd igen. Mina erfarenheter som fackligt aktiv och som anställd i en upphandlad verksamhet gör att jag vet hur angelägen frågan är.

Staffan Norberg, 61 år och nu kommunalråd i Södertälje, toppar listan i södra länet, vill se en vård som styrs utifrån behov och inte konsultbolagens intressen.
- Att ha nära till ett riktigt hjärt-kärlcentrum, akutsjukhus, förlossning och närsjukhus är viktigt för medborgare i hela länet. Pengarullningen till byggbolag i projekt som exempelvis nya Karolinska och andra absurda upphandlingar, exempelvis stödstrumpor för 6000 kr paret måste upphöra.

Jonas Lindberg, 34 år och specialistsjuksköterska från Liljeholmen, vill se en vård som sker utifrån patientens och de anställdas behov – inte konsulterna.
- Som sjuksköterska själv ser jag själv dagligen patienter som kommer i kläm i dagens splittrade sjukvård och jag vet hur tuff arbetsmiljön på våra akutsjukhus är. Det går att satsa på personalen istället för konsulter och det går att styra sjukvården på ett helt annat sätt med tillit som grund.
- Vi i Vänsterpartiet har lagt ett förslag på en personalmiljard, vilket är en extra miljard som kommer gå till en förbättrad arbetsmiljö, förkortad arbetstid, betalda vidareutbildningar för personal och rättvisa löner.

Anna Sehlin, 38 år, från Södermalm kommer att verka för ett hållbart transportinfrastruktur som kollektivtrafik, gång- och cykelvägar prioriteras- inte miljö- och klimatskadliga motorvägar.
- Jag tänker fortsätta arbeta för ett län som håller ihop, där tillgång till bra kollektivtrafik, god sjukvård och hälsosam miljö finns för alla, oavsett inkomst eller ursprung. Ett län där vi satsar på kollektivtrafiken för att hålla klimatutsläppen nere och minska människors beroende av bil.

För att se alla namn som blivit valda till listorna klicka här:

För mer information, kontakta:
Catarina Wahlgren , 073-392 09 64, catarina.wahlgren@sll.se
Staffan Norberg, 0766-482731, staffan.norberg@sodertalje.se
Anna Sehlin , 070-4944929, anna.sehlin@politik.sll.se
Lina El Yafi, 073-5076515, linayafi@hotmail.com
Jonas Lindberg, 070-4003413, jonas.e.lindberg@gmail.com

Foto: Kalle Larsson. Får användas fritt om fotografens namn anges.

Vänsterpartiet Storstockholm
Box 12660, 112 93 Stockholm
Tel: 08-654 13 10
E-post: storstockholm@vansterpartiet
Web: storstockholm.vansterpartiet.se
Web: storstockholm.vansterpartiet.se

Prenumerera

Media

Media