Gratis kollektivtrafik för barn och unga året om

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill ge alla barn och ungdomar under 18 år gratis SL-kort – året om. Förslaget omfattar även pensionärer under lågtrafik.

– Får vi inflytande efter valet gör vi SL-kortet gratis för barn och unga. Alla familjer ska ha råd att åka kollektivt. Det handlar om att möjliggöra lika villkor för alla unga – oavsett bakgrund eller var i Stockholm man bor. Vi tycker att det här är ett naturligt steg efter satsningen på sommarlovskort som Vänsterpartiet lyckades driva igenom med regeringen, säger Anna Sehlin, trafiknämnden.

Vänsterpartiet har tidigare tillsammans med regeringen drivit igenom avgiftsfri kollektivtrafik för alla skolbarn under sommarlovet. Efter en miss av SL slutade sommarlovskortet att gälla en vecka innan skolstart. SL lovar att det nästa år ska gälla hela sommarlovet. Men Vänsterpartiet vill alltså gå längre än så.

– Att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för alla är inte bara solidariskt, utan helt nödvändigt för klimatets skull. Fler måste välja bussen före bilen. Klimatfrågan måste tas på större allvar, speciellt efter den extrema värmen som präglat sommaren, fortsätter Anna Sehlin.

För mer information kontakta:

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Om oss

Vänsterpartiet Region Stockholm ersätter sedan årsskiftet Landstinget, SLL. Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Prenumerera

Dokument & länkar