Moderatledda alliansen har ingen plan för att öppna vårdplatserna

Vänsterpartiet inser behovet av ombyggnad på SöS. Det är olyckligt att det kommer att resultera i färre vårdplatser, men framförallt visar det på behovet av att omedelbart hitta en lösning på vårdplatsbristen, säger Vänsterpartiets Håkan Jörnehed.

I veckan ska landstinget fatta beslut om en modernisering, det vill säga en ombyggnad och renovering, av Södersjukhuset. Efter ombyggnaden kommer SöS att ha färre vårdplatser än innan.

Den planerade moderniseringen är nödvändig. Arbetsmiljön når i dagsläget inte upp till Arbetsmiljöverkets krav. Men att ombyggnaden leder till färre vårdplatser är olyckligt, anser Vänsterpartiet. Över 800 vårdplatser är redan stängda i Stockholm till följd av personalbrist, och snart stänger gamla Karolinska sjukhuset och ersätts av NKS, som har färre vårdplatser.

– Vårdplatsläget i Stockholm är minst sagt oroväckande. Vi inser behovet av modernisering på SöS, och det är olyckligt att det ska innebära färre vårdplatser. Mest av allt tydliggör detta behovet av en plan för att så snabbt som möjligt öppna upp alla stängda vårdplatser, och Moderaternas brist på en sådan, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

För mer information kontakta:

Håkan Jörnehed, landstingsråd 070-737 41 20

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Om oss

Vänsterpartiet Region Stockholm ersätter sedan årsskiftet Landstinget, SLL. Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Prenumerera