Positiv remissrespons på V-märkt bidrag till kollektivtrafik för unga

Regeringen och Vänsterpartiet har tillsammans beslutat att ge kommuner bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommarloven. Förslaget fanns med i 2018 års budgetproposition.

Frågan har varit ute på remiss, och nu har svaren börjat komma. Stockholms läns landstings trafikförvaltning, en av remissinstanserna, är positivt inställd, vilket Vänsterpartiet i länet tycker är glädjande.

– Vi är glada att trafikförvaltningen ställer sig positivt till bidraget. Nu gäller det att landstinget fattar ett politiskt beslut i frågan så snart som möjligt, säger gruppledare Gunilla Roxby Cromvall (V).

Hon fortsätter:

– Avgiftsfri kollektivtrafik kommer att göra stor skillnad för många av Stockholms barn och familjer i sommar – att kunna ta bussen till badet eller skärgården, och inte behöva oroa sig för att man inte har råd. Det här är ett steg mot en mer jämlik kollektivtrafik, och ett mer jämlikt län, säger Gunilla Roxby Cromvall.        

För mer information kontakta:

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare 070-737 39 92

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Om oss

Vänsterpartiet Region Stockholm ersätter sedan årsskiftet Landstinget, SLL. Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Prenumerera