V: Rädda Jakobsbergs sjukhus

I dag röstade landstingsfullmäktige för att sälja Jakobsbergs sjukhus. I praktiken innebär detta att sjukhuset läggs ned, något som många Järfällabor är kritiska till. Vänsterpartiet motsätter sig också försäljningen, och överlämnade en lista med namnunderskrifter till landstingsråd Paul Lindquist (M).

Frågan om Jakobsbergs sjukhus avgjordes i dag på landstingsfullmäktige. Alliansen vill göra sig av med fastigheten som rymmer Jakobsbergs sjukhus och låta det privata vårdbolaget Capio bygga ett nytt sjukhus i Barkarby tillsammans med fastighetsbolaget Hemsö.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill behålla sjukhuset i landstingets regi. Enligt landstingets förvaltning finns framtida vårdbehov av två sjukhus, eftersom Järfällas befolkning fortsätter att öka, i och med Barkarbystadens framväxt och att tunnelbanan kommer att dras dit.

Vänsterpartiet avvisar också alliansens motivering till försäljning.

– Låt ingen betvivla detta: alliansen vill sälja ett välfungerande, landstingsdrivet sjukhus för att göra plats åt en ny privat vårdinrättning. De påstår att fastigheten är nedgången, men det stämmer inte, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

Enligt landstingets fastighetsförvaltare Locum är byggnaden i gott skick, och Vänsterpartiet menar att sjukhuset är en tillgång för Järfällaborna.

– De människor som vi talat med vill ha kvar sitt sjukhus. Järfällabornas vårdbehov tycks inte ha tagits med i beräkningarna. För att inte tala om det oerhörda resursslöseri det är att avveckla en välfungerande verksamhet, säger Bo Leinerdal, gruppledare för Vänsterpartiet i Järfälla.

För mer information kontakta:

Håkan Jörnehed, landstingsråd 070-737 41 20

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Bo Leinerdal, V Järfälla 070-582 24 80

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Region Stockholm vill skapa en region för alla, inte bara för de rika. I Region Stockholm är Vänsterpartiet i opposition. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Prenumerera