V emot nedskärningar: Förlossningskliniken på St. Görans måste byggas och dra in varsel mot personal

Förlossningskliniken på St. Görans skjuts på framtiden och varsel på vårdpersonal ligger kvar. Det tillkännages idag vid regionstyrelsen möte. Nedskärningarna inom vår offentliga sjukvård måste stoppas nu, kräver Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Idag redovisar det borgerliga styret M, Kd, L, C och sedan 2018 även Mp den ekonomiska kvartalsrapporten på Regionstyrelsens sammanträde och det är mycket illavarslande siffor. Siffror som var dåliga redan innan Corona-krisen. Nu kommer det göras nedskärningar inom flera områden.

- Det blågröna styret kallar detta ”effektiviseringar” men personalen gör redan allt de kan. Nedskärningar är vad det handlar om och nu har det gått för långt, säger Anna Sehlin (V)

Nytt är också att öppnandet av den planerade förlossningskliniken på St. Görans sjukhus, vars lokaler redan är byggda, skjuts på framtiden. Vänsterpartiet ser det som prioriterat att dessa platser tillkommer för att avlasta den hårt ansträngda förlossningsvården. Vi vill att utbyggnaden på St. Göran fortsätter och att avdelningar för neonatal och gynekologi säkerställs och att dessa ska drivas av regionen för att ska en långsiktigt hållbar förlossningssituation i regionen.

- Fler förlossningsplatser behövs definitivt i Stockholm. Kvinnor ska inte behöva oroa sig för att inte få en plats den dagen de ska föda och sådana här viktiga verksamheter ska inte överlåtas till privata aktörer som plötsligt kan stänga utan förvarning, säger Anna Sehlin (V)

Det finns också en oerhört grundläggande del i dessa nedskärningar och det är att det sedan november förra året ligger varsel på personal vid flera av regionens akutsjukhus. Inget som ser ut att ändras i kvartalsrapporten. Vänsterpartiet kräver att dessa varsel dras in omedelbart.

- Dra omedelbart in de varsel som ligger på vårdpersonalen. Det är obegripligt att det inte redan gjorts då vi behöver all personal kvar och behandla dem med respekt, säger Anna Sehlin (V)

Vänsterpartiet menar också det politiska styret istället för nedskärningar måste rikta blicken mer åt att privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm och att dessa ska ha en större skyldighet att hjälpa regionen i krislägen. Dessutom ska dessa vårdgivare själva ansvara för att tillhandahålla nödvändig skyddsutrustning minst motsvarande en veckas normalförbrukning.
Alla dessa frågor behandlas inom tertialrapporten, där det tas upp justeringar och krav för regionens ekonomi och verksamhet och den behandlas idag den 16 juni vid regionstyrelsens sammanträde.

För ytterligare information

Anna Sehlin (V) Oppositionsregionråd

070-737 41 20

Marre Mayr, tillfällig pressekreterare

070-737 65 60

Marre Mayr, tf kommunikation

070-737 65 60

Vänsterpartiet i Region Stockholm
Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Prenumerera